Auteur: Niels Kooiman, Lenny Stoeldraijer en Carel Harmsen

Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar

Over deze publicatie

Bekend is dat twintigers van tegenwoordig later met samenwonen beginnen dan eerdere generaties. Uit dit onderzoek blijkt dat samenwonenden van 24 tot 30 jaar ook wat vaker uit elkaar gaan dan hun leeftijdsgenoten van vijftien jaar geleden. Bij ongehuwd samenwonenden is deze toename sterker dan bij gehuwden. Minder stabiele samenwoonrelaties hangen samen met onzekerheid op de arbeidsmarkt: 24- tot 30-jarigen met een tijdelijk arbeidscontract scheiden vaker dan 24- tot 30-jarigen met een vast contract. Deze verhoogde scheidingskans voor degenen met een contract voor bepaalde tijd geldt ook wanneer rekening wordt gehouden met het inkomen en het opleidingsniveau.