Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw

Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw

De publicatie Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw gaat in op recente ontwikkelingen op het terrein van uit huis gaan, alleen- en samenwonen, kinderen krijgen en uit elkaar gaan. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming, een grootschalig steekproefonderzoek onder bijna achtduizend mannen en vrouwen van 18 tot 63 jaar, dat heeft plaatsgevonden van maart tot en met augustus 2008. Ook is gebruik gemaakt van bevolkingsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Doel van het Onderzoek Gezinsvorming was het verzamelen van informatie over het verloop van relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Aan de hand van die informatie beantwoordt deze publicatie uiteenlopende vragen over relatie en gezin, zoals: wanneer verlaten kinderen het ouderlijk huis? Gaan ze dan alleen- of samenwonen? Wie hebben tegenwoordig een latrelatie? Wat zijn de plannen van mensen om te trouwen? Hoe groot is de kans om te scheiden? Hoeveel kinderen denken mensen te krijgen? En neemt kinderloosheid nog steeds toe?

Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw