Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:huishoudens
83 resultaten voor keyword:huishoudens

Pagina 1 van 4

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024

gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2024. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Cijfers

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024

Deze publicatie bevat gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2024. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Cijfers

Materiële Welvaart in Nederland 2024

Hoe was de ontwikkeling van de welvaart van huishoudens en hoe hoog was die in bevolkingsgroepen en regio’s? Wat was de trend in de inkomens- en de vermogensongelijkheid? En in de koopkracht en het...

Publicaties

Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2022

Inkomen van particuliere huishoudens op Bonaire naar buurt, 2011-2022

Cijfers

Verhuisbewegingen Stadsregio Parkstad Limburg, 2017-2022

Verhuisbewegingen van inwoners van Parkstad Limburg van 18 jaar en ouder, 2017-2022

Cijfers

Beschikbaar inkomen huishoudens 1,9 procent hoger in eerste kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van dit jaar 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022

Aantal en aandeel particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen van...

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Huishoudens met een inkomen rond de Wrb-grens, 2021

De tabellen tonen de inkomens- en vermogenssituaties voor de jaren 2017 tot en met 2021 voor huishoudens met een inkomen rond de grens voor Wet op rechtsbijstand (Wrb) in 2021.

Cijfers

Zorg en Wonen in Schagen, 2023

Huishoudens in Schagen, naar regio, leeftijd van de hoofdbewoner en kenmerken van de woning, 2023.

Cijfers

Inkomensmarges

Inkomen onzekerheid marges confidentie interval benadering.

Cijfers

Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind

Aantal huishoudens met minstens één zelfstandige en minstens één minderjarig kind, naar inkomensklassen, 2021.

Cijfers

Tweedehands personenauto's en SEPP-subsidie naar huishoudinkomen, 2020-2023

De tabellenset bevat cijfers over het aantal nieuwe en tweedehands auto’s per inkomensgroep per 1-1-2023. De tweedehands auto’s zijn uitgesplitst naar brandstofsoort, leeftijd voertuig en...

Cijfers

Vermogensverdeling in beeld

Vermogensverdeling, -opbouw en -ontwikkeling van huishoudens in Nederland, 2006-2022*

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Beschikbaar inkomen huishoudens 1,4 procent hoger in 2023

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2023 met 1,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Wie zit waar in de inkomensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Drinkwatergebruik op Bonaire

Het gebruik van drinkwater op Bonaire is uitgeplitst naar leeftijd, aantal personen, aantal kinderen en type huishouden. Ook is er gekeken naar verschillende buurten en het besteedbaar inkomen, en...

Publicaties

6 procent vrijgekomen corporatiewoningen in 2021 naar statushouders

In 2021 werd 6 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders. Deze huishoudens lieten minder vaak een vrije woning achter dan huishoudens zonder...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens 1,0 procent hoger in derde kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van dit jaar 1,0 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

Een steeds groter deel van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog bij hun ouder(s). Begin 2023 woonde bijna 46 procent thuis, in 2003 was dat nog bijna 40 procent.

Artikelen

Inkomen agrarische huishoudens in 2021 hoger dan gemiddeld

In 2021 was het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van agrarische huishoudens 81,8 duizend euro.

Artikelen