Auteur: Brigitte Hermans, Lian Kösters

Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden

Over deze publicatie

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt de arbeidsmarktsituatie van de inwoners van 15 tot 75 jaar op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten in kaart gebracht. Hoeveel mensen zijn er op de eilanden aan het werk en hoe hoog is de werkloosheid? In welke bedrijfstakken zijn de werkenden vooral actief? En hebben ze een baan als werknemer of als zelfstandige? Aan dit artikel is voor de cijfers over Aruba, Bonaire en Sint-Maarten meegewerkt door CBS Aruba, CBS Curaçao en STAT Sint-Maarten.