Zoekresultaten

635 resultaten voor keyword:werknemers
635 resultaten voor keyword:werknemers

Pagina 1 van 26

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023

Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023.

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Diemen, 2022

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Cito, 2022.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Zwolle, 2022

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Groningen, 2022

Cijfers

NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht

Deze publicatie betreft een overzicht in woorden, figuren en tabellen van de eerste resultaten van de NEA 2023, waarbij ook is gekeken naar leeftijd, geslacht en bedrijfstak. De NEA wordt uitgevoerd...

Cijfers

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient

Cijfers

In 2023 meeste stakingen in meer dan halve eeuw

In 2023 waren er 52 werkstakingen. Dat is het grootste aantal in meer dan 50 jaar. In totaal gingen vorig jaar 142 duizend arbeidsdagen verloren.

Artikelen

Verdiende lonen in 2023 meer gestegen dan cao-lonen

Het gemiddelde bruto verdiende uurloon steeg in 2023 met 7,0 procent. Dit is de grootste loonstijging in 45 jaar. De bruto verdiende lonen namen meer toe dan de cao-lonen.

Artikelen

Werknemersacties, 2023

Aantal werknemersacties dat plaats vond in 2023.

Cijfers

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.

Cijfers

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van werknemers in zorg en welzijn, specifiek voor de...

Cijfers

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van werknemers in zorg en welzijn.

Cijfers

AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023

Tabellen over de mobiliteit van werknemers in zorg en welzijn tussen mei 2022 en mei 2023, uitgesplitst naar cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden functies.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen...

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving

Onderzoeksbeschrijving van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 die CBS en TNO onder werknemers in Nederland uitgevoerd hebben (voorheen: methodologische verantwoording). Met...

Publicaties

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Amsterdam, november 2023

Cijfers

Cao-loonstijging in eerste kwartaal 6,8 procent

In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Culturele Diversiteit Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Ontwikkeling vd omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonh. Kappers en schoonh.verzor. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008

Cijfers

Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 november 2023

Cijfers