Zoekresultaten

946 resultaten voor keyword:werknemers
946 resultaten voor keyword:werknemers

Pagina 1 van 38

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom

In zorg en welzijn zijn er 21 duizend werknemers bij gekomen tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. De uitstroom uit de bedrijfstak is vanaf het midden van 2021 sneller...

Artikelen

Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn zijn over het algemeen tevreden met hun werk. In grote meerderheid zijn ze ook enthousiast over hun baan en vinden ze hun werk inhoudelijk leuk.

Artikelen

Culturele diversiteit Erasmus Universiteit Rotterdam, 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Erasmus Universiteit Rotterdam, 2022

Cijfers

Europees Sociaal Fonds Plus in Nederland, 2022

Update van het Europees Sociaal Fonds (ESF) dashboard met gegevens over ESF+ in Nederland in 2022.

Cijfers

Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank, januari 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van De Nederlandsche Bank, januari 2023.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Rotterdam, oktober 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Rotterdam, oktober 2022.

Cijfers

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2022.

Cijfers

Meer stakingen in 2022, maar minder stakers

In 2022 werd er 33 keer gestaakt. In 2021 waren er 22 stakingen. Wel waren in 2022 minder werknemers betrokken bij de stakingen, waardoor er ook minder werkdagen verloren gingen.

Artikelen

De arbeidsmarkt in cijfers 2022

Een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2022. Het was een jaar van onstuimige groei op de arbeidsmarkt als het gaat om banen en vacatures. Tegelijkertijd kromp het aantal werklozen,...

Publicaties

Culturele diversiteit Rabobank, januari 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van Rabobank, januari 2023

Cijfers

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022

Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2022.

Cijfers

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen...

Publicaties

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers, verzuim na ongeval geslacht, leeftijd, lichamelijk en geestelijk letsel

Cijfers

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Geslacht, leeftijd

Cijfers

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

In 2022 heeft 10% van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd gevoeld op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit, en vanwege...

Artikelen

NEA 2022 Resultaten in vogelvlucht

In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 in woorden en figuren.

Artikelen

Bedrijven, zelfstandigen, uitzendkrachten en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2021

Voor een specifieke bedrijfstakindeling is het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met...

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Werknemers en zelfstandigen, 2021 en 2022

Werknemers en zelfstandigen van 15 jaar en ouder, naar geslacht en leeftijd in 2021 en 2022

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Den Haag, juli 2022.

Cijfers

Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2022

Kenmerken van politiepersoneel voor de bezetting op 31 december 2022, de instroom in 2022 en de uitstroom in 2022, uitgesplitst naar eenheden, sterktesoort, vakgebied en dienstjaren en de...

Cijfers

Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog.

Artikelen

Culturele diversiteit NN Personeel B.V., september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van NN Personeel B.V., september 2022

Cijfers