Zoekresultaten

137 resultaten voor keyword:zelfstandigen
137 resultaten voor keyword:zelfstandigen

Pagina 1 van 6

Toename aantal zzp’ers stokt

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in 2016 niet verder toegenomen.

Artikelen

Rapportage achtergrondkenmerken Bbz-ontvangers

Personen die in 2013-2015 gebruik maakten van de Bbz-regeling

Cijfers

Inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2017

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2017.

Cijfers

Hebben zzp’ers een partner met inkomenszekerheid?

De meeste zzp’ers wonen samen met een partner (71 procent in 2020); 22 procent was in dat jaar alleenstaande in een eenpersoonshuishouden of ouder in een éénoudergezin.

FAQ's

Gebruiken zzp’ers netwerken of andere zzp'ers?

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over...

FAQ's

Wat voor werk doen zzp’ers?

Zzp’ers komen in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor. De afgelopen jaren nam hun aandeel in vrijwel alle branches toe. In sommige sectoren komen meer zzp’ers voor dan in andere,...

FAQ's

Waarom worden mensen zzp’er?

Van zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – is uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2017 van CBS en TNO bekend om welke redenen zij als zelfstandige aan de slag...

FAQ's

Een derde zzp’ers met korte werkweek wil meer werken

Samenstelling van de groep zzp’ers die minder dan 12 uur per week werken.

Artikelen

CBS statistieken over zelfstandigen gedetailleerde beschrijvingen

CBS statistieken over zelfstandigen gedetailleerde beschrijvingen

Artikelen

Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2016

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Cijfers

Meer zzp’ers positief over financiële situatie

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden.

Artikelen

Zelfstandigen in de grensregio’s, 2018

Vergelijking tussen de aandelen zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking (25 tot 65 jaar) in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en België, naar regio, 2018.

Cijfers

Lagere productiviteit hangt samen met groei zelfstandigen

De groei van de arbeidsproductiviteit (de toegevoegde waarde per gewerkt uur) lag het afgelopen decennium een stuk lager dan in de tien jaar daarvoor.

Artikelen

‘Onvrijwillige’ zzp’ers meestal niet ontevreden

Bijna 1 op 10 zelfstandig ondernemers zonder personeel is in 2017 om vnl. negatieve redenen een eigen bedrijf gestart.

Artikelen

In buurlanden naar verhouding minder zelfstandigen

Het percentage zelfstandigen is in Nederland bijna dubbel zo hoog als in de aangrenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Ook vergeleken met de Belgische gewesten ligt het...

Artikelen

Hoelang blijft iemand zzp’er?

In de periode 2008-2015 startten er jaarlijks gemiddeld 206 duizend zzp’ers en stopten er 176 duizend zzp’ers.

FAQ's

Wie zijn de zzp'ers?

Zzp’ers vormen een heel diverse groep en de gemiddelde zzp’er bestaat niet. Kenmerken van zzp’ers vergelijken met die van zmp’ers en werknemers geeft wel meer inzicht.

FAQ's

Tweedeling flexibel en vast werk?

Is er sprake van een tweedeling tussen mensen met vast of flexibel werk?

Artikelen

CBS statistieken over zelfstandigen

CBS-cijfers over zelfstandigen zijn afkomstig van vijf verschillende statistieken.

Artikelen

Startende zzp’er is steeds jonger

In 2015 waren er 208 duizend mensen die begonnen als zelfstandige

Artikelen

Tabellen simulatie inkomensdaling zelfstandigen

Met een simulatie is met jaargegevens van het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018 onderzocht in hoeverre een fictieve inkomensdaling van zelfstandigen kan worden opgevangen met de...

Cijfers

Overige zelfstandigen naar inkomen, 2015

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Cijfers

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020.

Cijfers

Inkomenszekerheid zelfstandigen, 2004 & 2011-2016

Zelfstandigen: Inkomenszekerheid, inkomen en vermogen

Cijfers

Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013

Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013, uitgesplitst naar sector

Cijfers