Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Literatuur

Aa, van der, R., D. van Buren en T. Viertelhauzen (2015). Motieven van werkgevers en werknemers voor flexibele contractvormen. In Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering. Den Haag: CBS.

Auspurg, K. en T. Hinz, (2014). Factorial survey experiments. Thousand Oaks CA: Sage.

Beek, van, K.W.H., C.C. Koopman en B.M.S. van Praag (1997). Shopping at the labour market: A real tale of fiction, European Economic Review, 41, 295-317.

Beer, P. de (2018). Waarom gebruiken werkgevers (steeds meer) flexibele arbeidskrachten? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(1), 62-84.

Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.

Borm, van, H., I. Burn, en S. Baert (2021), What does a job candidate’s age signal to employers? Labour Economics, 71(2021).

Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

CBS. (2022a).  Is elders in de EU het aandeel zzp’ers zo hoog als in Nederland?. Geraadpleegd op 10 april 2022 van https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp/hoofdcategorieen/is-elders-in-de-eu-het-aandeel-zzp-ers-zo-hoog-als-in-nederland-.

CBS (2022b). Wat zijn flexwerkers?. Geraadpleegd op 19 juli 2022 van https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-flexwerk/wat-zijn-flexwerkers-.

CBS StatLine (2022a). Arbeidsdeelname; kerncijfers. Geraadpleegd op 10 april 2022 van http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?dl=66039.

CBS StatLine (2022b). Zelfstandigen; persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008). Geraadpleegd op 10 april 2022 van http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85077NED/table?dl=5F297.

CBS StatLine (2022c). Bedrijven; bedrijfstak. Geraadpleegd op 12 mei 2022 van http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589NED/table?dl=67E36.

CBS StatLine (2022d). Werkzame beroepsbevolking; beroep. Geraadpleegd op 12 mei 2022 van http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82808NED/table?dl=67E3E.

Euwals, R., M. de Graaf-Zijl en D. van Vuuren (2016). Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, CPB Policy Brief 2016/14, Den Haag: Centraal Planbureau.

Evers, J. (2015). Kwalitatief interviewen. Kunst en kunde. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.

Graaf-Zijl, de, M. (2005). The attractiveness of temporary employment to reduce adjustment costs: a conjoint analysis. Tinbergen Institute Discussion Paper, 121(3). 

Grip, de, A., A. Künn-Nelen, A en R. Montizaan (2019). Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt: Maastricht.

Houseman, S. N. (2001). Why Employers Use Flexible Staffing Arrangements: Evidence from an Establishment Survey. Industrial and Labor Relations Review, 55(1), 149-170.

Josten, E., J.D. Vlasblom en C. Vrooman (2014). Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers. Den Haag: SCP.

Kösters, L. (2017). Nederlandse wet- en regelgeving rondom zzp’ers in internationaal perspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 303-319.

Kösters, L. en W. Smits (2020). False self-employment: the role of occupations. International Journal of Manpower, 42(2), 322-337.

Ono, Y. (2009). Why do firms use temporary workers? . Chicago Fed Letter (260).

Poulissen, D., A. de Grip, D. Fouarge en A. Künn (2021). Employers’ willingness to invest in the training of temporary workers: a discrete choice experiment. Maastricht University, Graduate School of Business and Economics. GSBE Research Memoranda No. 010 https://doi.org/10.26481/umagsb.2021010.

Rijksoverheid (2015). IBO Zelfstandigen zonder personeel. Den Haag: Rijksoverheid.

SCP (2022). Arbeidsmarkt in kaart. Werkgevers – editie 3. Den Haag: SCP.

Smits, W. (2001). Wie willen werkgevers? Personeelsselectie in de Zorg, de Metaalindustrie en de IT, ROA-W-2001/2, Maastricht.

Smits, W. (2018). De opmars van flexibele arbeid: wat weten we over de gevolgen voor organisaties? Over Werk, (1), 138-144.