Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Bijlage III - Vragenlijst vignetstudie

Welkom bij de vragenlijst ‘Organisaties en keuzes voor intern en extern personeel’.

Bedankt dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Maastricht University (UM) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vragen gaan over verschillende functies en werkzaamheden en de keuzes die organisaties maken bij het aannemen van eigen (intern) personeel of het inhuren van extern personeel. U bent geselecteerd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u eigenaar bent van een bedrijf of omdat u binnen de organisatie waar u werkt een functie heeft waarin keuzes rondom personeel tot uw takenpakket behoren.

Als u meedoet, ontvangt u als dank voor uw medewerking na afloop van het onderzoek een link naar het onderzoeksrapport met de ‘highlights’ van de uitkomsten. Daarin ziet u hoe andere (soortgelijke) bedrijven en instellingen omgaan met keuzes rondom intern en extern personeel.

We zijn geïnteresseerd in uw mening en ervaringen. De vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Twijfelt u over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij u past.

Kunt u een functie of een pakket van werkzaamheden bij uw organisatie in gedachten nemen waarvoor geen kerntaken van het bedrijf uitgevoerd moeten worden en het 3 maanden of meer tijd kost om iemand in te werken? Dit mogen zowel doorlopende als tijdelijke werkzaamheden zijn. We gaan hier een aantal vragen over stellen.

Een korte uitleg over het begrip kerntaken vindt u onder de informatie-knop.(i)

  • (i) Met kerntaken bedoelen we werkzaamheden die kenmerkend zijn voor de organisatie of wezenlijk om het hoofddoel van de organisatie, het aanbieden van een bepaald kernproduct of –dienst, te bereiken. Voorbeeld: U werkt bij een accountancykantoor. De functies en werkzaamheden van onder andere accountants en fiscalisten behoren tot de kerntaken van de organisatie. De werkzaamheden van bijvoorbeeld de secretaresse is ondersteunend en is geen kerntaak van het accountancykantoor.

Wat is het niveau van de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft?

Basisonderwijs, vmbo, onderbouw havo/vwo of mbo1
Bovenbouw havo/vwo, mbo2, mbo3, mbo4
Hbo of wetenschappelijk onderwijs (wo)
Weet niet

Zijn de werkzaamheden in de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft doorlopend of zijn het werkzaamheden die tijdelijk of eenmalig zijn?

De werkzaamheden zijn doorlopend
De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig
Weet niet

In welke mate hebben de werkzaamheden in de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft te maken met (on)voorspelbaarheid?
Hiermee bedoelen we of de werkzaamheden vooraf te plannen zijn (voorspelbaar) of juist moeilijk vooraf te plannen zijn (onvoorspelbaar).

Heel vaak onvoorspelbaar
Vaak onvoorspelbaar
Soms onvoorspelbaar
Zelden onvoorspelbaar
Nooit onvoorspelbaar

In welke mate is er sprake van imagoschade voor de organisatie als de werkzaamheden in de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft niet of niet goed worden uitgevoerd?

Zeer veel imagoschade
Veel imagoschade
Redelijk veel imagoschade
Enigszins imagoschade
Geen imagoschade

We gaan u nu voor deze functie of dit werkpakket een vijftal fictieve profielen van kandidaten voorleggen. U kunt er hierbij vanuit gaan dat deze kandidaten allemaal het gewenste opleidingsniveau hebben voor de functie of het werkpakket.

Kunt u deze vijf profielen van kandidaten rangschikken van het meest naar het minst aantrekkelijk voor de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft?
Wilt u de meest aantrekkelijke kandidaat als eerste aanklikken, daarna de op-een-na aantrekkelijkste kandidaat als tweede, enzovoorts, tot u alle kandidaten heeft aangeklikt?

Anna
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als zzp’er
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
25 jaar

Babette
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als uitzendkracht via een uitzendbureau
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
55 jaar

Claire
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een tijdelijk contract
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon goed zal functioneren in de functie
55 jaar

Diane
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als uitzendkracht via een uitzendbureau
Geen werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon goed zal functioneren in de functie
35 jaar

Evert
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een tijdelijk contract
Geen werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
45 jaar

U heeft de kandidaten nu gerangschikt op aantrekkelijkheid van de profielen. We zouden daarnaast graag willen weten of de profielen van de kandidaten ook in aanmerking komen om aangenomen of ingehuurd te worden voor de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft.
Zou u alle profielen van kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie willen aanvinken?
Ga er van uit dat u elke kandidaat alleen kunt aannemen in de constructie zoals deze in het profiel omschreven staat.

Anna
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als zzp’er
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
25 jaar

Babette
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als uitzendkracht via een uitzendbureau
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
55 jaar

Claire
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een tijdelijk contract
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon goed zal functioneren in de functie
55 jaar

Diane
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als uitzendkracht via een uitzendbureau
Geen werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon goed zal functioneren in de functie
35 jaar

Evert
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een tijdelijk contract
Geen werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
45 jaar

Geen van deze kandidaten zou geschikt zijn voor deze functie

De voorgaande vragen gaan we nog eenmaal herhalen, maar nu voor een andere functie of werkpakket.
Kunt u een functie of een pakket van werkzaamheden bij uw organisatie in gedachten nemen waarvoor kerntaken van het bedrijf uitgevoerd moeten worden en het nog geen 3 maanden kost om iemand in te werken? Dit mogen zowel doorlopende als tijdelijke werkzaamheden zijn. We gaan hier een aantal vragen over stellen.

Een korte uitleg over het begrip kerntaken vindt u onder de informatie-knop.(i)

Wat is het niveau van de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft?

Basisonderwijs, vmbo, onderbouw havo/vwo of mbo1
Bovenbouw havo/vwo, mbo2, mbo3, mbo4
Hbo of wetenschappelijk onderwijs (wo)
Weet niet

Zijn de werkzaamheden in de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft doorlopend of zijn het werkzaamheden die tijdelijk of eenmalig zijn?

De werkzaamheden zijn doorlopend
De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig
Weet niet

In welke mate hebben de werkzaamheden in de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft te maken met (on)voorspelbaarheid?
Hiermee bedoelen we of de werkzaamheden vooraf te plannen zijn (voorspelbaar) of juist moeilijk vooraf te plannen zijn (onvoorspelbaar).

Heel vaak onvoorspelbaar
Vaak onvoorspelbaar
Soms onvoorspelbaar
Zelden onvoorspelbaar
Nooit onvoorspelbaar

In welke mate is er sprake van imagoschade voor de organisatie als de werkzaamheden in de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft niet of niet goed worden uitgevoerd?

Zeer veel imagoschade
Veel imagoschade
Redelijk veel imagoschade
Enigszins imagoschade
Geen imagoschade

We gaan u nu voor deze functie of dit werkpakket een vijftal fictieve profielen van kandidaten voorleggen. U kunt er hierbij vanuit gaan dat deze kandidaten allemaal het gewenste opleidingsniveau hebben voor de functie of het werkpakket.

Kunt u deze vijf profielen van kandidaten rangschikken van het meest naar het minst aantrekkelijk voor de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft?
Wilt u de meest aantrekkelijke kandidaat als eerste aanklikken, daarna de op-een-na aantrekkelijkste kandidaat als tweede, enzovoorts, tot u alle kandidaten heeft aangeklikt?

Anton
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een tijdelijk contract
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
25 jaar

Bert 
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als uitzendkracht via een uitzendbureau
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
55 jaar

Chris
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een vast contract
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
35 jaar

Diane 
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een vast contract
Geen werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
25 jaar

Evert
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als zzp’er
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon goed zal functioneren in de functie
35 jaar

U heeft de kandidaten nu gerangschikt op aantrekkelijkheid van de profielen. We zouden daarnaast graag willen weten of de profielen van de kandidaten ook in aanmerking komen om aangenomen of ingehuurd te worden voor de functie of het werkpakket dat u in gedachten heeft.
Zou u alle profielen van kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie willen aanvinken?
Ga er van uit dat u elke kandidaat alleen kunt aannemen in de constructie zoals deze in het profiel omschreven staat.

Anton
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een tijdelijk contract
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
25 jaar

Bert 
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als uitzendkracht via een uitzendbureau
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
55 jaar

Chris
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een vast contract
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
35 jaar

Diane 
Komt werken bij uw organisatie als werknemer met een vast contract
Geen werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon excellent zal functioneren in de functie
25 jaar

Evert
Wordt ingehuurd bij uw organisatie als zzp’er
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie
Verwachting is dat deze persoon goed zal functioneren in de functie
35 jaar

Geen van deze kandidaten zou geschikt zijn voor deze functie

Tot slot nog enkele algemene vragen over uzelf en de organisatie waar u werkt:

Kunt u aangeven welke typen contracten op dit moment door uw organisatie worden gebruikt?
Meer antwoorden mogelijk

Vast contract als werknemer
Tijdelijk contract als werknemer
Oproepcontract als werknemer
Uitzendkracht via uitzendbureau
Zzp’er
Gedetacheerde via detacheerbureau
Payrollkracht via payrollbureau
Anders, namelijk

(Stellen als men (gebruik maakt van categorie 2-8 in vorige vraag)
Wat zijn overwegingen om mensen niet (meteen) vast in dienst te nemen?
Meer antwoorden mogelijk

Het risico dat we loon moeten blijven betalen, ook indien we de persoon in kwestie in de toekomst niet aan het werk kunnen houden
Het risico dat we een vergoeding moeten betalen indoen we iemand op termijn moeten ontslaan
Het risico dat het moeilijk wordt om het dienstverband te beëindigen indien we iemand op termijn moeten ontslaan
Het risico dat we aan verplichtingen moeten voldoen indien de persoon in kwestie op termijn langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt
Anders, namelijk

De laatste vraag gaat over u zelf en niet over uw organisatie.
In hoeverre bent u van nature iemand die bereid is om risico’s te nemen?

0 – helemaal niet bereid om risico’s te nemen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 – zeer bereid om risico’s te nemen