Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Dankwoord

Het onderzoek dat beschreven is in dit rapport is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijdens het onderzoek heeft een door het ministerie van SZW samengestelde begeleidingscommissie gefungeerd als klankbordgroep. De begeleidingscommissie bestond uit Christiaan Thissen (voorzitter, Ministerie van SZW), Annewil Homan (Ministerie van SZW), Jesse Beek (Ministerie van SZW), Marijke Bos (Ministerie van EZK), Daphne Bisterbosch (Ministerie van EZK) en Ronald Dekker (TNO). We willen hierbij graag de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor hun waardevolle suggesties tijdens het onderzoek.

We willen daarnaast Anne Megens van AWVN bedanken voor haar hulp bij het vinden van een groot deel van de werkgevers die deel hebben genomen aan de interviews. Uiteraard veel dank aan alle geïnterviewde werkgevers voor hun tijd en de informatie die zij gedeeld hebben over de organisaties waar ze werkzaam zijn en de contractkeuzes die ze maken. Deze informatie heeft verschillende belangrijke inzichten opgeleverd voor dit onderzoek. Verder willen we Raymond Montizaan bedanken voor zijn waardevolle suggesties voor het ontwerp van de vignetstudie.