Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits

Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Eindrapportage

Over deze publicatie

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de keuzes van werkgevers bij het inzetten van zzp’ers in plaats van vaste of tijdelijke werknemers. Dit onderzoek bestaat uit een kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd in 2020 en een vignetstudie die is uitgevoerd in 2021. In het kwalitatief onderzoek zijn interviews met werkgevers gedaan om inzicht te krijgen in welke factoren een rol spelen in de afweging van werkgevers voor een bepaalde contractvorm. In de vignetstudie is vervolgens het relatieve belang van deze factoren onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).