Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Bijlage V - Resultaten rank-ordered logit analyse

B.10 Resultaten rank-ordered logit model voor de kans dat een kandidaat met bepaalde kenmerken aantrekkelijker wordt gevonden (model met kandidaatkenmerken)
CoëfficiëntStandaardfout
Vast contract -0,16**0,05
Oproepcontract-0,43***0,05
Uitzendcontract-0,62***0,05
Zzp'er-0,74***0,06
Tijdelijk contractref
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie 0,8***0,05
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie 1,05***0,05
Ongeveer 10 jaar werkervaring in de functie 1,26***0,06
Geen werkervaringref
Excellent0,31***0,03
Goedref
25 jaar0,27***0,05
35 jaar0,35***0,05
45 jaar0,23***0,04
55 jaarref
Vrouw0,020,03
Manref
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

B.11 Resultaten rank-ordered logit model voor de kans dat een kandidaat met bepaalde kenmerken aantrekkelijker wordt gevonden (model met kandidaat-, functie- en werkgeverskenmerken)
CoëfficiëntStandaardfout
Vast contract 0,400,26
Oproepcontract-0,63**0,23
Uitzendcontract-0,97***0,26
Zzp'er-0,94***0,25
Tijdelijk contractref
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie 0,83***0,05
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie 1,08***0,05
Ongeveer 10 jaar werkervaring in de functie 1,31***0,06
Geen werkervaringref
Excellent0,32***0,03
Goedref
25 jaar0,29***0,05
35 jaar0,36***0,05
45 jaar0,24***0,04
55 jaarref
Vrouw0,030,03
Manref
Werkzaamheden zijn tijdelijk/eenmalig0,140,16
Werkzaamheden zijn doorlopendref
Creatieve en taalkundige beroepen 0,640,33
Commerciële beroepen 0,24.
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen 0,53*0,26
Managers 0,110,27
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen -0,03.
Technische beroepen 0,50*0,25
ICT beroepen -0,230,24
Agrarische beroepen -0,050,48
Zorg- en welzijns beroepen 0,520,28
Dienstverlenende beroepen -0,180,27
Transport en logistiek beroepen -0,15.
Overige beroepen -0,750,34
Pedagogische beroepenref
<10 werkzame personen 0,000,18
10-50 werkzame personen -0,22.
50-250 werkzame personen -0,050,16
250+ werkzame personenref
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.