Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Bijlage IV - Overwegingen voor het gebruik van niet-vaste contracten

B.9 Overwegingen voor het gebruik van niet-vaste contracten (meerdere antwoorden mogelijk)
Aantal%
Het risico dat we loon moeten blijven betalen, ook indien we de persoon in kwestie in de toekomst niet aan het werk kunnen houden32642
Het risico dat we een vergoeding moeten betalen indien we iemand op termijn moeten ontslaan19925
Het risico dat we aan verplichtingen moeten voldoen indien de persoon in kwestie op termijn langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt22429
Anders16221
Totaal werkgevers die niet-vaste contracten gebruiken784100