Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:werkgevers
10 resultaten voor keyword:werkgevers

5-jarig overlevingspercentage van nieuwe bedrijven neemt toe

Bijna 65 procent van de nieuw opgerichte bedrijven in 2015 bestond vijf jaar later nog steeds. De kans dat een bedrijf na vijf jaar bestaat is daarmee groter geworden; van de in 2010 opgerichte...

Artikelen

Barometer culturele diversiteit

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit het dashboard met cijfers over culturele diversiteit op de...

Cijfers

Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Cijfers

Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de keuzes van werkgevers bij het inzetten van zzp’ers in plaats van vaste of tijdelijke werknemers. Dit onderzoek bestaat uit een...

Publicaties

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

Artikelen

Recordaantal verloren arbeidsdagen in 2019 door stakingen onderwijs en zorg

In 2019 waren er 26 werkstakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Een recordaantal werknemers (319 duizend) was betrokken bij de stakingen,...

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020

Cijfers

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019

Rapportage met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werkgeversenquête, uitgesplitst naar branche.

Cijfers