Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Bijlage II - Resultaten thematische analyse per contracttype

B.1 Kenmerkende eigenschappen van zzp-constructies
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Voor opdrachten/projecten/maatwerkDeze zijn van (korte) tijdelijke duur, soms langer. Het gaat in ieder geval om een
afgebakende opdracht, als deze klaar is, houdt de overeenkomst op.
Als de opdracht langer is, is een zzp'er financieel aantrekkelijker dan iemand op detacheerbasis.
Het gaat niet om een functie, maar om een opdracht5020
Specifieke kennis/kundeZe zijn inzetbaar voor een werkzaamheid waarvoor een bepaalde skill nodig is (niches). Die hebben ze
o.a. ook doordat ze voor meerdere opdrachtgevers werken, breiden ze dit uit of onderhouden ze dit.
Kennisfuncties
Vaak gaat het ook om specialistische kennis van een bepaalde branche. Dit is anders dan
bijv IT-kennis, voor het opzetten van een IT-systeem is geen kennis van een branche nodig,
die is algemeen, daarom wordt daar veel meer met detachering gewerkt4217
Wil niet in dienst, maar zelfstandig ondernemer zijnHang naar vrijheid en flexibiliteit en voor meerdere opdrachtgevers kunnen werken (meer kennis op doen).3013
Voor werkzaamheden die niet fulltime zijn in te vullenDe werkzaamheden spelen enkel op bepaalde momenten (vaak pieken, specifieke
momenten waarop je die mensen ook echt nodig hebt, of wisselend werkaanbod), het
uitvoeren van deze werkzaamheden is niet structureel (niet continu nodig) waardoor je er
geen fulltime functie mee kunt vullen binnen één bedrijf. Daarnaast kan het ook zijn dat
het een aanvulling is op je vaste bezetting door onregelmatige werktijden (die kan immers
niet meer dan fulltime werken). Iedereen fulltime in dienst is dan te duur2510
Voor werkzaamheden waar krapte/schaarste isEr is meer vraag naar deze mensen dan aanbod, zij gaan zich dan vaak als zelfstandige
(meer vraag dan aanbod)aanbieden omdat ze meer kunnen verdienen. De onderhandelingsmacht van de werkende
is hier groter dan van de werkgever.169
KwaliteitZe beschikken over de benodigde diploma's of certicificaten157
Ter overbrugging voor een vasteBijvoorbeeld bij ziekte/zwangerschap, of ter overbrugging voor een vacature die je weer wilt opvullen149
Werkzaamheden die tot kernactiviteiten behorenZe doen hetzelfde werk als werknemers in vaste (of tijdelijke) dienst137
Voor werkzaamheden die onvoorspelbaar zijn (in tijd en plaats)Onvoorspelbaar waar en wanneer er behoefte is, bijvoorbeeld zoiets als nieuws93
BetrouwbaarheidZe komen hun afspraken na. Hebben meer ervaring. Omdat je deze mensen kent, weet je
dat iets goed gebeurt. Ze willen graag werken en doen er hun best voor.84
(Mogelijk) RisicovolRisico voor werkgever op onverwachte kosten als men enige opdrachtgever blijkt
of er te lange overeenkomsten worden aangegaan85
Werkzaamheden die geen kernactiviteit zijnZe doen werk dat niet tot kernactiviteiten van bedrijf hoort, zoals ondersteunende functies (HR, financieel, IT) 86
Niet inzetten in economisch slechte tijdenBijv nu in tijden van corona is werk van zzp'ers weggevallen74
Voor indirecte functiesGelinkt aan kernactiviteiten, zoals HR. Een vacature hier moet je snel opvullen, dit werk kan
niet blijven liggen. Dan maar tijdelijk met een zzp'er77
Inhuren via een broker of leverancierVerleggen van het juridisch werkgeverschap en daarmee het risico van verkapt
werkgeverschap naar een tussenpartij.76
Voor hogere functieniveausniet de goedkoopste mensen die je inhuurt als zzp. Hoe hoger je in functieschalen komt,
dan is uitzenden niet gewoon, dan verval je in detachering/zzp64
Mensen die het bedrijf kentBekend met wat ze kunnen54
Risico dat deze kan ophouden wanneer hij/zij wilFreelancer mag een opdracht weigeren, dat is een te groot risico voor bepaald (belangrijk,
kernactiviteiten) werk. Of ze kunnen een vervanger sturen, op cruciaal werk wil je dat als
bedrijf bij voorkeur niet55
Innovatief/CreatiefInzetten voor vernieuwingen, inzetten om tot verandering binnen organisatie te komen, probeersels42
Afspraken over beschikbaarheid makenEen zzp'er huur je vooral op een bepaald moment in. Beschikbaarheid is dus van belang
(bij een contractvorm waarbij je alleen uren afspreekt, dan weet je ofr diegene die uren
kan gaan maken op het moment dat ze je ze nodig hebt.41
cao-afspraken voor journalisten dwingen tot flexibiliteitmeer verlofdagen, meer compensatie, meer vrije dagen, meer toeslagen. Met name
vanwege verlofdagen moet je compenseren met andere mensen (aanvullen met zzp)31
Autonomie/Onafhankelijkheidzelfstandiger werken, weinig omkijken naar. Ook kunnen werken onafhankelijk van
commercie (van belang voor mn journalist-zzp)33
Voor werkzaamheden waar lange termijn Nog bezig met bekijken hoe organisatie(onderdeel) er op lange termijn uit gaat zien,
nog niet duidelijk is (transitieperiode)bijv. bij reorganisatie of fusie33
Vrije vervangingMag/moet zelf voor vervanging zorgen als hij/zij is verhinderd voor de opdracht33
Vast budget voor zzpBudget in organisatie/per afdeling voor inhuur zzp21
Om werkervaring op te laten doenBij journalisten daarom als zzp aannemen21
Duurder dan zelf wervenHoge kosten tov wat je betaald aan sociale premies bij zelf in dienst nemen22
Bij piekenAls je kernteam al vol zit, aanvullen met zzp21
Ook hier zitten soms 'geniepige' bureaus als tussenpersoon Zie ook inhuren via broker. In dit geval is werkgever er niet blij mee, want wil liever direct
die geld willen verdienen in schaarstemet zzp'er te maken hebben waardoor ze geen extra kosten betalen11
Zit btw op, zorgsector kan daar niks mee, extra kosten (ZZP)11
Geen controle mogelijkheden11
Constructie voor oud-medewerkersContinuiteit houden voor een klant. Oud-medewerker vindt het leuk om nog beetje te
blijven werken voor volledig pensioen11
Om een werklast die meer dan fulltime is op te vullenzie ook cao van journalisten11
Geen loondoorbetalingskosten11
Als je specifieke persoon wil hebbenVerschil met detachering11
Goedkoper11
Uurtarief vs stuktariefbijvb per pakje dat is afgeleverd11
Niet als directe aansturing noodzakelijk isniet in gestandaardiseerde processen11
Duurder dan cao-loon11


B.2 Kenmerkende eigenschappen van vaste contracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Mensen voor langere termijn aan je bindenKennis van je bedrijf wil je langdurig aan je bedrijf verbinden. Als je in mensen wilt investeren
bijvoorbeeld als er veel verloop is en je dit wilt proberen te voorkomen2913
Structurele werkzaamheden/ formatieplaatsenPosities die je voor langere termijn, dus structureel nodig hebt
Nodig om bedrijf draaiende te houden. Je hebt er dus ook fulltime werk voor2814
Zorgt voor continuiteitin kennis en in bedrijfsvoering, deze kennis wil je aan je binden voor lange termijn.
Je wil niet steeds iemand moeten inwerken1510
KernactiviteitenWerkzaamheden die tot core business van je bedrijf horen97
Voor werkzaamheden met een lange leercurveLange inwerktijd en investering, met name bij hogere functies. Loont dan niet om
dit werk uit te besteden.65
Krijg je meteen als mensen schaars zijnAls je iemand heel graag wilt hebben54
Voor werkzaamheden die imagobepalend zijndie cultuur en identiteit van je bedrijf bepalen55
Voor cruciale functies of projectenCruciale kernactiviteiten44
Bij werkzaamheden waar hoge eisen aan zijn door wetgevingdenk aan beveiliging41
Vertrouwenvertrouwen en zekerheid geven44
Loondoorbetalingskosten bij ziekteBij bedrijven met hoog ziekteverzuim is dit een belangrijke reden voor een flexibele schil.
Ziektegeld uitbetalen twee jaar en arbobegeleiding44
Beschermen als het economisch minder gaatTijdens corona bijvoorbeeld de vaste mensen zo lang mogelijk vast houden33
Functies waarvoor kennis/kunde vereist is Specifieke kennis voor kernactiviteiten32
Werkzaamheden die hoge betrokkenheid vragenBetrokkenheid bij kernproduct of dienst van het bedrijf33
Werkgever draagt eigenrisico voor WWAls eigenrisicodrager voor de WW betaalt u de kosten van de WW-uitkering, als uw
werknemers werkloos worden. UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer. Wij brengen
deze kosten bij u in rekening. In (primair) onderwijs daarnaast ook nog bovenwettelijke WW32
Kosten bij ontslagtransitievergoedingen, 3 maanden doorbetalen (met name relatief duur voor kleine werkgevers).
Ontslag moet via rechter33
Aan het werk houden22
Bestaande werkzaamheden (weinig innovatieve werkzaamheden)21
Financieel voordeliger door WAB22
Skills die je heel langdurig nodig hebt22
Voor langdurige projecten/opdrachten22
Bij vaste roosters21
Voor werk dat goed is in te plannen (geen verrassingen)22
Bij veel werkervaring22
Aansturing en voorbereidend werk11
Als het economisch/financieel goed gaat11
Als medewerkers je capital zijn (human capital)11
Andere kennis/kunde dan zzp'er, wordt vaak niet meer uitgebreid11
wordt aandeel vast steeds kleiner11
Minder originaliteit11
Omvang is afhankelijk van omzet11
Onderhandelingsmacht van de werkende11
Schakel naar de zzp'ers toe11
Voor werk waar geen fouten in gemaakt mogen worden (aansprakelijkheid)11
Talentontwikkeling11
Als transactiekosten hoog zijnJe stopt er veel moeite in om de juiste persoon te vinden11
Financieel aantrekkelijker dan extern flex11
Vaker vast omdat ambtenaren voor 2020 buiten Sinds 2020 geen aparte ambtenarenstatus meer, dus geldt ook de WAB, dus ook
normaal arbeidsrecht vielenkritischer naar typen contracten en bezetting kijken.11
Aantrekkelijker voor arbeidsaanbodMensen willen liever een vast dan een flexcontract11
Bij stabiele bedrijfsvoeringWeinig onzekerheid naar de toekomst toe, relatief goed en lang vooruit kunnen kijken11
Hoge werkgeverslastencao-loon, dertiende maand, pensioen etc11
Geeft stressDoor hoge kosten, je moet mensen aan het werk houden, verantwoordelijkheid voor
personeel, personeel geeft stress (mn voor kleine zelfstandige)11
Ontslagrecht met WAB versoepeldFinancieel minder onaantrekkelijk om iemand te ontslaan die al langer voor je werkzaam is11
Wordt door hogeropgeleiden geeistof verwacht11
Lage WW-premieSinds WAB 2,74% WW tov 7,84% voor alle andere werknemerscontracten11
Werven kost veel tijd11


B.3 Kenmerkende eigenschappen van tijdelijke contracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Opmaat/opstap/voorportaal naar vastEen tijdelijk contract krijg je met de bedoeling om (bij gebleken geschiktheid) vast in
dienst te komen, het is een opstap/instapcontract3115
Altijd mee beginnenVoor nieuwelingen2717
Kijken of iemand geschikt iselkaar leren kennen (wederzijds). mn bij complexere functies2415
Niet verlengd in economisch mindere tijdenTijdens corona zijn deze veelal niet verlengd137
Werkzaamheden die voor een korte/bepaalde termijn zijnSoms even opschalen in pieken, waarbij het niet erg is dat die kennis weer verdwijnt
Denk in het onderwijs ook aan korte ziektevervanging, in het onderwijs is in cao
afgesproken dat je 36 maanden een onbepaald aantal keren iemand een kort contractje
mag geven voor een ziektevervanging (voor andere rechtsgronden geldt wel de ketenregeling).98
Gebruiken als financiering van langdurige inzet onzeker isOnduidelijkheid over financieren, dan durf je niet vast aan te nemen en hou je keten van tijdelijke contracten aan33
Als het bovenformatief is, maar heel schaars in de marktBovenop vaste formatie, voor kernactiviteiten dus21
Als omzet onzeker is22
Functies die op termijn gaan verdwijnen21
Niet gebruikt als flexschil22
Verlengd bij goed functioneren22
Als er geen groei meer in de personele organisatie zit11
Als er weinig ruimte in de formatie isop deze manier kun je het dan iets langer aankijken voor je iemand vast aanneemt11
Bij twijfel of iemand geschikt is11
Inzetten in mindere economische tijden11
Minder gebruikt door WAB11
Wettelijke mogelijkheid om enkele keren te verlengen11
Om op te schalen (bij werk met lange leercurve)11
Geen transitievergoeding nodig als iemand niet geschikt blijkt11
Onderkant van de arbeidsmarkt accepteert dit makkelijker11
Zit op vaste formatieplaatsKernactiviteit11


B.4 Kenmerkende eigenschappen van oproepcontracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Oproep mag door werkende geweigerd wordenMet een oproepcontract heeft een werkende de mogelijkheid om een oproep te weigeren.
O.a. studenten willen vanwege deze flexibiliteit/vrijheid via deze constructie werken.
Voor werkgevers betekent deze constructie dat ze er minder van op aan kunnen dat
iemand daadwerkelijk komt werken96
Kost veel administratief werkMet de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kan een werkgever nog maar
maximaal een jaar iemand als oproepkracht laten werken (voorovereenkomst,
nulurencontract of minmaxcontract). Daarna moet werkgever een vast of tijdelijk
contract aanbieden voor minimaal de uren dat men gemiddeld in het voorgaande jaar
heeft gewerkt. Oproepkracht kan dat weigeren en op zelfde manier blijven werken, maar
werkgever moet ieder jaar opnieuw contractaanbod doen. Oproepcontract wordt om deze
reden veel minder gebruikt door werkgevers dan voorheen65
Voor werkzaamheden voor volatiel product/dienstJe gebruikt het oproepcontract als de vraag naar je product of dienst heel volatiel is (fluctueert)66
Werkzaamheden die alleen op bepaalde momenten zijnOp bepaalde momenten meer werkzaamheden, dan oproep inschakelen 65
Bij snel op- en afschalen in uren (pieken en dalen)Als je dit niet inhouse wil hebben (te duur om te werven, aan te sturen, verlonen etc) dan kies je voor uitzend55
Kan intern of extern personeel zijnHet oproepcontract kan op de eigen payroll zijn (als vast of als tijdelijk contract), maar kan ook via
een externe partij worden ingehuurd (via payroll of uitzendbureau). Als het intern is creeer je meer
binding met deze mensen, kost echter wel wat administratief werk (HR, contracten, betalingen etc),
als het er veel zijn, wordt het vaak extern gedaan (via payroll).43
Afschalen als het economisch slecht gaatIn corona bijvoorbeeld minder gebruikt32
Kan op verschillende locaties werken22
Goedkoop22
Laaggeschoold werk22
Voor AOW'ers die voor een beperkt aantal uur p/w Omdat deze mensen met pensioen gaan, wil je ze niet meer in eigen dienst hebben. Via deze
een project afmaken (maatwerk)constructie, (extern) oproepcontract, kun je toch de kennis van deze mensen behouden tot het
project (vaak complexe projecten) is afgelopen.11
Makkelijker voor salarisadministratieOproep zit in in eigen personeelsadministratie 11
Bepaalde personen die je meer of minder uren kunt laten maken11
Werktijden waar moeilijk mensen voor zijn te krijgen11
Meer bindingDoor vast of tijdelijk op eigen payroll werkgever. Meer binding dan bij een uitzendbureau11


B.5 Kenmerkende eigenschappen van uitzendcontracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Voor werkzaamheden waar je zelf kan evt ook met schaarste te maken hebben, of niet populaire tijden om te werken (bijv. in de nacht)
niemand voor kunt vindenbestaat niet voor werkzaamheden waar vraag en aanbod elkaar makkelijk vinden
(klein arbeidsmarktwereldje)178
Snel op- en afschalen van mensenhandjes voor piekopvang1710
Administratieve last (handling en betaling) denk ook aan inroosteren
uit handen geven (UK)126
Voor algemene, administratieve en secretariële functiesAlgemenere functies zoals managementondersteuning, maar bijvoorbeeld ook algemeen verpleegkundige66
Voor werkzaamheden die je even nodig hebtHeel even extra mensen nodig (om vast aan te vullen)54
Handjes, geen kennis/kunde nodigAls je in één keer een groot volume van mensen nodig hebt, handjes. In de bouw het dat ook wel 'meelopers'54
Voor lager geschoold werkUitzendwerk is vooral voor lagergeschoold werk, niet gewoon in hogere functies44
Lage kwaliteitHet wordt door werkgevers soms gezien als je 'verlagen' naar het uitzendbureau33
Relatief duurextra tarief33
Biedt flexibiliteitmee ademen met een organisatie (tot uitzendbureau wenden als je snel handjes nodig hebt)22
Manier om vaste mensen te vindenkan soms helpen om een vaste te vinden22
Niet-structurele werkzaamhedenNiet voor formatieplekken22
Minder bindingMinder binding met het bedrijf22
Bij hoog ziekteverzuim op een functie22
leercurve, veel inwerktijd11
Uitzenden/detacheren soms als termen doorelkaar gebruikt11
Zit btw op, zorgsector kan daar niks mee, zijn extra kosten11
Zit dicht tegen detacheer en zzp aan11
Uitzendorganisatie zorgt dat mensen gekwalificeerd zijn11
Voor werkzaamheden waarin veel verloop van mensen is11
Goedkoper omdat je geen 13e maand hoeft te betalen11
Afspraken over opleiden11
Financiering opleiding zit in tarief uitzendkracht11
Duurder dan werving zelf doen11
Regionale functie11
Geen exclusiviteit11
Arbeidsvoorwaarden van de inlener11


B.6 Kenmerkende eigenschappen van payrollcontracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Geen meerwaarde meer door WABDoor de WAB is payroll geen interessante contractvorm meer97
Geen financieel voordeel meerDoor WAB geen financieel voordeel meer75
Administratieve last (handling en betaling) uit handen gevenSalarisadministratie, maar ook functioneringsgesprekken, verzuimbegeleiding etc.64
Payrollbedrijf is werkgeverNiet de inlenende partij is werkgever43
Payrollkrachten werken exclusief voor opdrachtgever/werkgever32
Niet faire arbeidsverhouding32
Kan een oproepcontract zijn, vast of tijdelijk22
Zijn vaak studenten die klein aantal uren willen werken22
Geeft minder binding met bedrijf22
Te duur als je een eigen goede personeelsadministratie hebt22
Om op- en af te kunnen schalen22
Werkzaamheden zijn onvoorspelbaar21
Hoge kosten11
In dienst gaan nemen11
Is vaak een bijbaantje11
Niet mogelijk om individuele afspraken te maken11
Werkgever doet werving en selectie11
Wordt niet meer ingezet als het economisch slecht gaat11
Om verkapte dienstverbanden van zzp te voorkomen11
aanbieden, maar werk is nog net niet afgelopenOpdracht eindigt bijvoorbeeld binnen 3 maanden alsnog11


B.7 Kenmerkende eigenschappen van detacheercontracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Als mensen schaars zijnals je ze zelf niet geworven krijgt, wijk je vaak uit naar een detacheerbureau
In tijden van schaarste via deze weg mensen vinden en bij goed functioneren in dienst nemen97
(Verkeerd) Begrepen als onderling uitlenen77
Kwaliteitsborging door detacheerderHeeft veelal benodigde diploma's, certificaten63
Manier om vaste mensen te vindenTer overbrugging van een vaste55
Gespecialiseerde functiesSpecifieke opdrachten als finance en IT (geen specifieke kennis van een bepaalde branche)54
Voor tijdelijke opdrachtenKort of lang tijdelijk54
Geniepigheid van detacheerbureausZe kapen mensen die je vast in dienst wil hebben weg en werkgever moet er vervolgens meer voor betalen (detacheertarief)42
Hooggeschoolde functies44
Is duurder dan zelf wervenopslagkosten detacheerbureau hoger dan sociale premies die je betaald bij zelf in dienst nemen44
Doen werk dat eigen personeel ook doet32
Piekopvang 22
Bureau helpt met werving en handlingDaardoor heb je ook sneller iemand dan als je zelf moet werven22
Voor een vaste periodeJe kunt niet tussentijds of eerder stopzetten zoals bij een uitzendcontract22
Detacheren/uitzenden soms als termen door elkaar gebruikt11
Willen vaak wel in dienst komen11
Geen kwaliteitsborging11
Iets gunstiger tarief dan uitzendtarief11
Geen formatieplek11
Gaat niet om een specifieke persoonHet gaat enkel om dat iemand bepaalde kennis moet hebben, kan dan Jantje of Pietje zijn bij
het detacheringsbureau11
Blijft in dienst voor detacheerbedrijfHoudt CAO van detacheerbedrijf (en niet die van de inlener), maar aansturing (leiding geven)
gebeurt wel door inlener11


B.8 Kenmerkende eigenschappen van contractingcontracten
CodeOmschrijving# genoemd# werkgevers
Contractor geeft zelf leidingIn geval van SW-ers aansturen is het beter om dit aan leidinggevenden van SW-bedrijf
over te laten. Soms wordt op die manier een deel van een proces uitbesteedt via contracting.22
Je weet niet precies hoeveel mensen je dan inhuurt11
Inlener ziet toe op naleven CAO voorwaarden11
Sneller op- en afschalen11