Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Bijlage VI - Resultaten acceptability analyse

B.12 Resultaten kans dat de voorkeurskandidaat acceptabel is (logit)
CoëfficiëntStandaardfout
Contractvorm waarop kandidaat komt werken
Vast contract 0,327-0,303
Tijdelijk contractref
Oproepcontract-0,741*-0,303
Uitzencontract-0,770*-0,321
Zzp'er-0,795*-0,315
Inwerktijd
> 3 maanden inwerktijdref
<3 maanden inwerktijd0,603*-0,301
Interactie contract en inwerktijd
Vast contract: > 3 maanden inwerktijdref
Vast contract: < 3 maanden inwerktijd-0,907*-0,404
Tijdelijk contract: > 3 maanden inwerktijdref
Tijdelijk contract: < 3 maanden inwerktijdref
Oproepcontract: > 3 maanden inwerktijdref
Oproepcontract: < 3 maanden inwerktijd-0,038-0,419
Uitzendcontract: > 3 maanden inwerktijdref
Uitzendcontract: < 3 maanden inwerktijd-0,249-0,437
Zzp'er: > 3 maanden inwerktijdref
Zzp'er: < 3 maanden inwerktijd-0,535-0,426
Imagoschade
Wel imagoschaderef
Geen imagoschade0,834-0,572
Interactie contract en imagoschade
Vast contract: Wel imagoschaderef
Vast contract: Geen imagoschade-2,090**-0,658
Tijdelijk contract: Wel imagoschaderef
Tijdelijk contract: Geen imagoschaderef
Oproepcontract: Wel imagoschaderef
Oproepcontract: Geen imagoschade-0,363-0,726
Uitzendcontract: Wel imagoschaderef
Uitzendcontract: Geen imagoschade-0,698-0,755
Zzp'er: Wel imagoschaderef
Zzp'er: Geen imagoschade-1,087-0,752
Doorlopendheid van de werkzaamheden
De werkzaamheden zijn doorlopend ref
De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig-1,271***-0,343
Duurwerkzaamheden niet bekend-2,517***-0,695
Interactie contract en doorlopendheid van de werkzaamheden
Vast contract: De werkzaamheden zijn doorlopendref
Vast contract: De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig0,746-0,516
Vast contract: Duur werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig0,426-1,058
Tijdelijk contract: De werkzaamheden zijn doorlopendref
Tijdelijk contract: De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmaligref
Tijdelijk contract: Duur werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmaligref
Oproepcontract: De werkzaamheden zijn doorlopendref
Oproepcontract: De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig1,015*-0,508
Oproepcontract: Duur werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig1,350-0,964
Uitzendcontract: De werkzaamheden zijn doorlopendref
Uitzendcontract: De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig0,904-0,49
Uitzendcontract: Duur werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig2-1
Zzp'er: De werkzaamheden zijn doorlopendref
Zzp'er: De werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig1,355**-0,524
Zzp'er: Duur werkzaamheden zijn tijdelijk en/of eenmalig1,206-0,957
Werkervaring
Geen werkervaringref
Ongeveer 2 jaar werkervaring in de functie 0,055-0,214
Ongeveer 5 jaar werkervaring in de functie 0,387-0,207
Ongeveer 10 jaar werkervaring in de functie 0,579**-0,217
Functioneren kandidaat
Goedref
Excellent0,300*-0,132
Leeftijd kandidaat
25 jaarref
35 jaar-0,153-0,211
45 jaar-0,659**-0,204
55 jaar-0,648**-0,211
Geslacht kandidaat
Manref
Vrouw0,079-0,131
Constante1,977***-0,31
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.