Dossier ZZP

Nederland telde in 2023 iets meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat hierbij om personen waarvoor een werkkring als zelfstandige de hoofdbaan is.

Als ook mensen worden meegeteld waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. In 2022 (voorlopige cijfers) hadden 1,8 miljoen personen inkomsten als zzp’er; voor 1,1 miljoen was het hun belangrijkste inkomensbron. De groep zzp’ers is zeer divers en ze werken in alle bedrijfstakken. Ze zijn relatief vaak 45-plus en mannen zijn oververtegenwoordigd.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen. In dit dossier vindt u de meest actuele statistische informatie over zzp'ers.

Hoofdcategorieen


Nieuws


Verdieping