Dossier ZZP

Nederland telt inmiddels ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat aantal blijft stijgen. Het gaat hierbij om personen waarvoor het de hoofdbaan is. Als ook mensen worden meegeteld waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. Wanneer rekening gehouden wordt met inkomsten uit uitkeringen en pensioen dan zijn er bijna 900 duizend personen waarvoor zzp-schap hun belangrijkste inkomensbron was. De groep zzp’ers is zeer divers en ze bevinden zich in allerlei sectoren en leeftijdsgroepen. De meerderheid is tussen de 35 en 55 jaar oud en het zijn voornamelijk mannen, maar de vrouwen zijn bezig met een opmars.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen. Hieronder treft u de meest recente producties over zzp'ers.

Veelgestelde vragen

Nieuws

Verdieping

Publicaties