Wat zijn redenen om zzp’er te worden?

Waarom zelfstandig ondernemers zonder personeel als zelfstandige aan de slag zijn gegaan is in 2019 voor het laatst gepeild in de Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en TNO. Redenen die het vaakst worden genoemd zijn ‘ik zocht een nieuwe uitdaging’, ‘ik wilde zelf bepalen hoeveel en wanneer ik werk’, ‘ik wilde niet (meer) voor een baas werken’ en ‘ik heb altijd al als zelfstandige willen werken’. Ontslag of geen contractverlenging als werknemer, of overstappen van werknemer naar zelfstandige omdat de werkgever dat wilde, spelen naar eigen zeggen veel minder vaak een rol.

Zelfstandig ondernemers die vooral hun eigen arbeid of diensten aanbieden noemen het vaakst als reden dat ze zoeken naar een nieuwe uitdaging, en als tweede voornaamste reden dat ze zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken. Niet (meer) voor een baas willen werken en het zelfstandig ondernemerschap ‘als roeping’ zijn ook veel genoemde argumenten.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die vooral producten of grondstoffen verkopen, geven opvallend vaak aan te zijn ingestapt in het familiebedrijf. Met name in de landbouw is dit een veel genoemde reden. Minder vaak geven deze zzp’ers aan dat ze zelf wilden bepalen hoeveel en wanneer ze werken en niet (meer) voor een baas te willen werken.

Wat maakte dat u als zelfstandig ondernemer zonder personeel ging werken?1, 2019
RedenEigen arbeid (%)Producten (%)
Ik zocht een nieuwe uitdaging39,432,3
Ik wilde zelf bepalen
hoeveel en wanneer ik werk
38,123,3
Ik wilde niet (meer)
voor een baas werken
28,717,2
Ik heb altijd al als
zelfstandige willen werken
28,033,0
Mijn beroep wordt meestal
als zelfstandige uitgeoefend
24,217,5
Ik wilde werk en privé
beter kunnen combineren
20,512,1
Ik kon meer verdienen
als zelfstandige
18,17,6
Ik kon geen geschikte baan
vinden als werknemer (in loondienst)
10,45,3
Ik ben ontslagen of mijn
vorige contract is niet verlengd
9,75,0
In mijn vorige baan was
de werksfeer niet goed
7,44,0
Ik ben ingestapt in
het familiebedrijf
4,031,0
Mijn werkgever wilde dat
ik als zelfstandige ging werken
2,51,1
Anders10,811,1
Bron: CBS, TNO
1meerdere antwoorden mogelijk

Ook recent gestarte zzp’ers noemen in minderheid negatieve overwegingen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Van de bijna 220 duizend mensen die in 2018 zijn begonnen als zzp’er gaf 16 procent als reden geen geschikte baan als werknemer te kunnen vinden of dat de vorige werkgever een overstap verlangde van werknemer naar zelfstandige. Bij ruim 80 procent van de gestarte zzp’ers speelden deze negatieve redenen geen rol. Dit blijkt uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.