Zelfstandigen met dalend inkomen, 2019

Zelfstandigen met dalend inkomen, per type zelfstandige en inkomensklassen 2019

In de tabel staan aantallen en gemiddelde inkomens van zelfstandigen als geheel en zelfstandigen die te maken hebben gehad met een daling van het inkomen in 2019 ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2017-2019. De cijfers zijn uitgesplitst naar typen zelfstandigen en inkomensklassen van het zelfstandigeninkomen.

De cijfers zijn beschikbaar voor 2019. De cijfers zijn definitief.

Opdrachtgever: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid