Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

Studente maakt koffie in cafe
© Roel Burgler
In het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 64 duizend meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen vooral flexwerkers bij met relatief veel zekerheid in hun contract, zoals een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Maar ook het aantal zzp’ers nam toe. Dat melden het CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid.

Ook kwamen er 103 duizend vaste werknemers en 128 duizend zelfstandigen bij. Naar verhouding nam het aantal zelfstandigen het sterkst toe, met name de zzp’ers.

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
PeriodeKwartaalWerknemers met vaste arbeidsrelatie (x 1 000 (verandering t.o.v. een jaar eerder))Werknemers met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000 (verandering t.o.v. een jaar eerder))Zelfstandigen (x 1 000 (verandering t.o.v. een jaar eerder))
20201e kwartaal195-10353
20202e kwartaal161-27560
20203e kwartaal175-29564
20204e kwartaal116-20751
20211e kwartaal51-12838
20212e kwartaal1121826
20213e kwartaal4713031
20214e kwartaal7911833
20221e kwartaal11611149
20222e kwartaal3522676
20223e kwartaal9549121
20224e kwartaal10364128

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

Het CBS en TNO onderscheiden verschillende typen flexibele contracten van werknemers. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 nam onder flexwerkers met name het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast toe (14 procent). Het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband voor een jaar of langer nam met 6 procent toe. Het aantal oproep- en invalkrachten nam juist met 3 procent af, en het aantal uitzendkrachten daalde met 1 procent.
De groep flexwerkers die de overstap maken van oproep- of uitzendkracht naar zzp’er, had in het vierde kwartaal van 2021 een omvang van 9 duizend. Een jaar later waren dit er 16 duizend, een toename van 70 procent.

Werknemers met flexibele arbeidsrelatie, 4e kwartaal
Arbeidsrelatie2022 (x 1 000)2021 (x 1 000)
Oproep- of
invalkracht
916949
Werknemer tijdelijk,
uitzicht op vast
619545
Werknemer tijdelijk
(1 jaar of langer)
404382
Uitzendkracht395401
Werknemer tijdelijk
(korter dan 1 jaar)
277274
Werknemer flex
(contract onbekend)
8985

Minder oproepkrachten, meer zzp’ers onder jongeren

De arbeidsparticipatie onder jongeren was in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Naar verhouding nam vooral het aantal 15- tot 25-jarigen met een tijdelijk contract van een jaar of langer toe; met 121 duizend werkenden was dit 10 procent hoger dan eind 2021. Het aantal oproepkrachten daalde daarentegen met 8 duizend (1 procent), maar dit is met 41 procent nog altijd de grootste groep onder werkende jongeren. Daar staat tegenover dat het aantal jonge zzp’ers met 24 duizend (41 procent) toenam.

Meer tijdelijke contracten met uitzicht op vast onder oudere werkenden

Ook onder de andere leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie in het vierde kwartaal van 2022 toe. Net als bij jongeren nam het aantal zzp’ers onder oudere flexwerkers toe: met 65 duizend (10 procent) onder 25- tot 55-jarigen, en met 51 duizend (14 procent) onder 55- tot 75-jarigen. In deze leeftijdsgroepen nam ook het aantal werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast toe, met achtereenvolgens 59 duizend en 9 duizend (15 procent en 22 procent).

Flexibele werknemers en zzp'ers, 4e kwartaal 2022
Arbeidsrelatie15 tot 25 jaar (x 1 000 (verandering t.o.v. een jaar eerder))25 tot 55 jaar (x 1 000 (verandering t.o.v. een jaar eerder))55 tot 75 jaar (x 1 000 (verandering t.o.v. een jaar eerder))
Zzp'ers236551
Werknemers tijdelijk,
uitzicht op vast
5599
Werknemers tijdelijk
(1 jaar of langer)
1183
Werknemers flex
(contract onbekend)
5-20
Werknemers tijdelijk
(korter dan 1 jaar)
9-7-1
Uitzendkracht3-8-3
Oproep- of
invalkrachten
-8-3911