Kenmerken in 2023 van ontvangers van de Tozo-regeling

Verschillen zelfstandig ondernemers die Tozo hebben ontvangen van ondernemers die geen Tozo hebben ontvangen naar persoons-, werk- en ondernemerskenmerken? Zijn er daarbij verschillen naar het type Tozo en tussen zelfstandig ondernemers met personeel (zmp’ers) en zonder personeel (zzp’ers)? Deze vragen worden in deze publicatie van TNO en het CBS beantwoord.

De Tozo is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling maakte onderdeel uit van het pakket aan steunmaatregelen dat ten tijde van de COVID-19 pandemie werd ingeregeld door de overheid. Het primair doel van de Tozo was (inkomens)steun voor zelfstandig ondernemers die - door de diverse beperkende overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen - niet of slechts beperkt konden werken. In het kader van de evaluatie van de Tozo zijn er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) diverse onderzoeken uitgezet. Het onderzoek in deze publicatie is er daar één van.

Voor dit onderzoek is de Zelfstandige Enquête Arbeid (ZEA) 2023 van TNO en CBS aangevuld met administratieve gegevens over welke ondernemers Tozo hebben ontvangen. Dit onderzoek is grotendeels een herhaling van een eerder onderzoek waar de Tozo-administratie is gekoppeld aan de ZEA 2019. De ZEA 2019 en 2023 zijn weliswaar verschillende steekproeven, maar omdat ze beide representatief zijn voor de zelfstandig ondernemers in Nederland kan op deze wijze inzicht verkregen worden in de situatie van Tozo-ontvangers voorafgaand en na de COVID-19 pandemie.