ZEA 2023 Resultaten in vogelvlucht

een vishandelaar die een levering bezorgd
© CBS / Nikki van Toorn
In deze resultaten in vogelvlucht presenteren het CBS en TNO de eerste uitkomsten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2023 in woord en beeld inclusief een overzichtstabel met de resultaten op nagenoeg alle uitgevraagde items.

Deze publicatie schetst de werksituatie van zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2023, waarbij ook is gekeken naar leeftijd en bedrijfstak. Tevens worden de ontwikkelingen in tijd belicht. Ook is er aandacht voor de invloed van het personeelstekort op de bedrijfsvoering van ondernemers.

Meer achtergrondinformatie overhet onderzoek en hoe het is uitgevoerd is te vinden in de publicatie ‘Zelfstandigen Enquête Arbeid 2023. Methodologie en globale resultaten’ en op StatLine 

De ZEA is begin 2023 uitgevoerd door CBS en TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).