Gebruik van TOZO in Den Haag

beurs met geld
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Onderzoekers van de gemeente Den Haag hebben via remote access een onderzoek gedaan naar de zelfstandig ondernemers in de gemeente Den Haag die gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de kenmerken en financiële situatie van de Tozo populatie. Op basis van inkomens- en vermogensdata is vervolgens een schatting gegeven wat er verwacht kan worden aan instroom in de bijstand/bbz op het moment dat de Tozo stopt per oktober.

Het onderzoek geeft een schatting van het aantal Tozo gebruikers dat mogelijk doorstroomt naar de bijstand na de Tozo. Daarnaast laat het onderzoek zien dat sommige zelfstandig ondernemers meer risico lopen om door te stromen naar de bijstand op basis van enkele indicatoren van (financiële) kwetsbaarheid. De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor de gemeente Den Haag om de gemeentelijke dienstverlening in te richten op de mogelijke groei aan instroom in de bijstand.

Dit onderzoek is via remote access uitgevoerd door onderzoekers van de gemeente Den Haag.