Zelfstandigen naar inkomensklassen, 2019

Zelfstandigen naar inkomensklassen, per type zelfstandige, 2019

Deze tabel rapporteert het aantal personen per klasse van het inkomen als zelfstandige in 2019. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds de personen met inkomen als zelfstandige maar een andere voornaamste inkomensbron. Voorts wordt verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar leeftijd.

De cijfers zijn beschikbaar voor 2019. De cijfers zijn definitief.

Opdrachtgever: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid