Is elders in de EU het aandeel zzp’ers zo hoog als in Nederland?

Gemiddeld is bijna 1 op de 10 werkenden tussen de 15 en 75 jaar in de EU werkzaam als zzp’er. Het aandeel zzp’ers is het hoogst in Griekenland: 20 procent van de werkenden tussen de 15 en 75 jaar. Ook in Polen ligt dit aandeel hoog, namelijk 15 procent van de werkende Polen. In beide landen heeft dit te maken met het grote aandeel van de agrarische sector in deze landen. Nederland staat in de EU op een vijfde plek met 12 procent zzp’ers in 2022. Het laagst is het aandeel in Duitsland en Denemarken, met respectievelijk 4 en 5 procent.

Zzp'ers (15 tot 75 jaar) in de EU, 2022
 Aandeel zzp'er (% van bevolking 15 tot 75 jaar)
Griekenland19,6
Polen14,8
Italië14,3
Tsjechië13,0
Nederland12,3
Slowakije12,2
Malta10,8
België10,7
Roemenië10,4
Litouwen10,2
Spanje10,1
EU-27 9,3
Finland9,1
Portugal9,1
Ierland8,9
Slovenië8,7
Cyprus8,4
Letland8,0
Hongarije8,0
Frankrijk7,7
Kroatië6,8
Bulgarije6,7
Oostenrijk6,6
Zweden6,2
Estland6,2
Luxemburg5,7
Denemarken5,3
Duitsland4,2
 

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de Labour Force Surveys in Europa zijn de cijfers over 2021 en verder in de Eurostat-databank niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Uit de cijfers tot en met 2020 blijkt dat de toename in Nederland relatief groot was vergeleken met de andere EU-landen. In 2022 was de toename ten opzichte van 2021 met 0,7 procentpunt ook weer relatief groot.

Overigens zijn de cijfers over het totaal aantal zzp’ers op StatLine voor Nederland wel herberekend voor de periode 2013-2020 om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Dat maakt vergelijkingen over een langere periode wel mogelijk voor Nederland. Toch kunnen er van 2020 op 2021 verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode als uitkomsten nader worden bekeken, bijvoorbeeld op het niveau van baan- en persoonskenmerken.