Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020

grafiek
De tabellen bevatten cijfers over zzp’ers naar gemeenten voor de jaren 2019 en 2020.

Tabellen met 1) inkomen van zzp’ers en aantal zzp’ers per bedrijfstak, 2) aantal zzp’ers in een huishouden met een langdurig laag inkomen, 3) aandeel zzp’ers van werkenden, duur zzp-schap en positie voor zzp-schap. Cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente.

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).