Ontwikkelingen zzp

Steeds meer werkenden zijn zzp’er. In 2023 waren er iets meer dan 1,2 miljoen mensen met een hoofdbaan als zzp'er, dat is 13 procent van alle werkenden. In 2013 was dat nog 11 procent. Sinds 2013 is het aantal zzp’ers met 336 duizend toegenomen. In dezelfde periode nam het aantal zelfstandigen met personeel toe tot 327 duizend in 2023. Deze was 25 duizend hoger dan in 2013. Van alle zelfstandigen is inmiddels 78 procent zzp’er.

 

De grootste groep zzp’ers zijn degenen die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden. In 2023 waren zij met 1 miljoen. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, waren in 2023 met 192 duizend.

De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers in de meeste bedrijfstakken toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de bedrijfstak energievoorziening. Met name in de landbouw, bosbouw en visserij was een daling van het aandeel zzp’ers te zien.