Arbeidsduur zzp-ers naar AZW branches, 2022 en 2020-2022

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsduur van zzp'ers van 15 tot 75 jaar per AZW-branche. De gegevens zijn afkomstig van de Enqûete Beroepsbevolking van het CBS, voor verslagjaar 2022 en driejaarsgemiddelden voor 2020 t/m 2022.

Deze tabel is een verdieping op de AZW tabel: ‘AZW: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring, periode 2022’. Naast het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) wordt nu ook gekeken naar de arbeidsduur van de zzp-ers. De arbeidsduur is het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

Een zelfstandige zonder personeel (zzp) is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

In 2021 heeft er een herontwerp plaatsgevonden in de Enqûete Beroepsbevolking (EBB): vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. EBB uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.