Indicatoren

© ANP / Joosten Fotografie

In dit deel van de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s wordt de verdeling van brede welvaart ‘hier en nu’ over bevolkingsgroepen per indicator in beeld gebracht. De thema’s zijn welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Voor meer informatie over de selectie van indicatoren en bevolkingsgroepen, zie de technische Toelichting.

Indicatoren