Zoekresultaten

280 resultaten voor keyword:gezondheid
280 resultaten voor keyword:gezondheid

Pagina 1 van 12

Een half miljoen mensen voelt zich eenzaam

Bijna een half miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Vooral bejaarde mannen zijn vaker eenzaam.

Artikelen

Minder kinderen verdrinken

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar.

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van 12 procent (2001) tot 16 procent (2012) van de werkzame beroepsbevolking.

Artikelen

Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Publicaties

Update Outcomemonitor 40-Wijkenaanpak

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek een update uitgevoerd van diverse indicatoren in de Outcomemonitor...

Cijfers
Artikelen

Hoe gezond is langer doorwerken?

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen

Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2022 (t/m juni)

Overig

Een divers beeld van de jeugd

Een stijging van het opleidingsniveau. En een daling van de jeugdcriminaliteit. Maar ook: meer jongeren met overgewicht en een groeiende werkloosheid. Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke...

Artikelen

Sterke relatie onderwijsniveau en brede welvaart

De brede welvaart van hoogopgeleiden is hoger dan die van laagopgeleiden.

Artikelen

Beperkingen in dagelijkse handelingen bij ouderen

Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Twee derde van hen ervaart geen beperkingen in de dagelijkse handelingen. Een deel heeft daar echter moeite mee. Problemen met traplopen en het doen van...

Artikelen
Artikelen

Psychische klachten vooral bij vrouwen, ouderen en laagopgeleiden

In de periode 2001–2009 had gemiddeld 14 procent van de volwassen Nederlanders psychische klachten. Psychische problemen komen het meest voor onder vrouwen, 75-plussers en laagopgeleiden.

Artikelen

Lager opgeleiden minder gezond en tevreden

Mensen met een lage opleiding voelen zich minder vaak gezond, zijn minder tevreden en verdienen minder

Artikelen

Eén op de vijf meldt slaapproblemen

20 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder had naar eigen zeggen in 2017 problemen met slapen

Artikelen

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Doodsoorzaken internationaal beter vergelijkbaar

CBS is toegetreden tot het internationale softwaresysteem om doodsoorzaken te coderen voor de statistiek.

Artikelen

Emancipatie

Het dossier Emancipatie toont cijfers over de verschillen tussen vrouwen en mannen op het gebied van arbeidsdeelname, deeltijd werken, arbeid en zorg, inkomens en gezondheid.

Artikelen

Verhuizingen van oudere huishoudens

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Artikelen

Levensverwachting zonder chronische ziektes

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De levensverwachting zonder chronische ziektes geeft een indicatie van de kwaliteit van het (resterende) leven. Deze maat is gebaseerd op het vóórkomen van een...

Artikelen

Uitgaven speciale scholen 1,6 miljard euro in 2010

De exploitatie-uitgaven van speciale scholen zijn 1,6 miljard euro in 2010. Met deze uitgaven hielden speciale scholen 7 miljoen euro over. Hoewel het financiële overschot afneemt, staan speciale...

Artikelen