Wonen

© ANP / Joosten Fotografie

De woonsituatie van mensen is relevant voor de kwaliteit van hun leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale cohesie in de buurt, buurtvoorzieningen en ook kenmerken van de woning zelf. Tevredenheid hierover hangt positief samen met welzijn van mensen. Daarom wordt hier gekeken naar hoe tevreden mensen zijn met hun woning. Zie Van Beuningen (2018) voor meer informatie over de relatie tussen het welbevinden van mensen, de woning en de woonomgeving.

Tevredenheid met de woning

Situatie in 2022

In 2022 was 86,3 procent van de volwassenen tevreden met hun woning, 9,4 procent was niet tevreden en niet ontevreden en de overige 4,2 procent was ontevreden. Huurders zijn minder vaak tevreden met hun woning dan woningeigenaren (CBS, 2019a; CBS 2019b).

  • Vrouwen zijn vaker dan mannen tevreden met hun woning.
  • 18 tot 45-jarigen zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden met hun woning, met het laagste aandeel (76,3 procent) onder de 25 tot 35-jarigen. Volwassenen vanaf 45 jaar zijn juist vaker dan gemiddeld content met hun woning.
  • Personen die in Nederland geboren zijn met ouders die dat ook zijn, zijn vaker dan gemiddeld tevreden met hun woning. Inwoners van Nederland die in het buitenland zijn geboren, of waarvan minstens één ouder buiten Europa is geboren, zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden met hun woning.

De kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst/geboorteland kunnen samenhangen. Het percentage hoog opgeleiden is bijvoorbeeld niet gelijk in elk van de leeftijdsgroepen. Door standaardisatie van de cijfers kan hiermee rekening gehouden worden: er wordt gecorrigeerd voor de ongelijkheid in het voorkomen van bovenstaande kenmerken. Op basis van gestandaardiseerde cijfers over de tevredenheid met de woning, blijven de bovenstaande bevindingen in stand, echter:

  • Als voor de groepen laag- en hoogopgeleiden gecorrigeerd wordt voor de ongelijke samenstelling naar geslacht, leeftijd en herkomst/geboorteland dan wijken deze groepen wel af van het gemiddelde: laagopgeleiden zijn dan minder vaak dan gemiddeld tevreden met de woning; hoogopgeleiden juist vaker. In de ongecorrigeerde cijfers wijken deze groepen niet af van het gemiddelde omdat laagopgeleiden gemiddeld ouder zijn en hoogopgeleiden juist jonger.

Verschil tussen 2019 en 2022

Het totale aandeel mensen dat aangeeft tevreden te zijn met de woning was in 2022 1,2 procentpunt lager dan in 2019. Volwassenen tussen de 18 en 25 jaar weken substantieel af van die ontwikkeling van het totaalcijfer: het aandeel van deze groep dat aangeeft tevreden te zijn met de woning was in 2022 5,0 procentpunt lager dan in 2019. Volwassenen tussen de 45 en 55 jaar weken ook substantieel af van het gemiddelde, in gunstige richting: het aandeel van deze groep dat aangeeft tevreden te zijn met de woning was in 2022 1,4 procentpunt hoger dan in 2019.

Literatuur

Beuningen, J. van, 2018, Woning en woonomgeving gerelateerd aan tevredenheid met het leven. Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019a, Huurders minder tevreden met woning. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019b, Woontevredenheid; kenmerken woningen, regio’s. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.