Beschrijving afzonderlijke indicatoren Conjunctuurklok

© ANP
De Conjunctuurklok (CK) is qua uitgangspunten en methode afwijkend van andere CBS-statistieken. Dit wordt uitvoerig toegelicht in de uitgebreide handleiding van de Conjunctuurklok. Dit betekent dat de presentatie van de verschillende indicatoren in de CK kan afwijken van de “gebruikelijke” presentatiewijze van die indicatoren.

Algemeen

Bij de CK gaat het nadrukkelijk om het geheel en samenspel van de verschillende conjunctuurindicatoren. Het is dus niet de bedoeling om een analyse te presenteren van afzonderlijke indicatoren. Het gaat om de “puntenwolk” en niet om de “afzonderlijke punten”. Het bij elkaar zetten van verschillende indicatoren in de CK vereist wél dat de verschillende conjunctuurindicatoren op een zelfde wijze bewerkt en gepresenteerd moeten worden. De specifieke handelswijze in de CK wordt ingegeven door methodologische overwegingen en door de eis tot uniformiteit.

Deze presentatiewijze in de CK kan dus afwijken van de gebruikelijke presentatiewijze van die indicator. Voor een analyse van de recente ontwikkelingen van een bepaalde indicator wordt uitdrukkelijk verwezen naar de betreffende pagina in het dossier Conjunctuur of naar de persberichten die het CBS over die indicator publiceert. Hieronder vindt u links naar de beschrijvingen van de indicatoren.