Uitvoer

Volledige benaming

Volume van de uitvoer van goederen.

Omschrijving

De uitvoer van goederen betreft alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland. Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn dan wel om de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

Het volume van de uitvoer van goederen is de waarde van de uitvoer, zoals gemeten in de Statistiek van de Internationale Handel, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De waarde van de uitvoer is de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens passeren, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Voor de correctie voor prijsveranderingen wordt gebruik gemaakt van producentenprijzen.