Faillissementen

Volledige benaming

Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken).

Omschrijving

Wanneer een bedrijf of een instelling niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen kan door één of meerdere schuldeisers of op eigen verzoek een faillissementsaanvraag bij de arrondissementsrechtbank worden ingediend. Wanneer het faillissement wordt uitgesproken wordt er beslag gelegd op het vermogen van het betreffende bedrijf of de instelling.

Het betreft hier bedrijven en instellingen (als rechtspersoon), zonder de bedrijven waar een persoon hoofdelijk aansprakelijk is (zogenaamd natuurlijk persoon). Het gaat dan naast eenmanszaken ook om VOF's, maatschappen of CV's.

Overige informatie

Het aantal per maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de arrondissementsrechtbank en kan van maand tot maand sterk verschillen. Voor de ontwikkeling van de conjunctuur is de trendmatige ontwikkeling meer van belang.