Orders

 

Volledige benaming

Ontwikkeling orderontvangsten van industriële ondernemingen.

Omschrijving

Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de totale orderontvangst is toegenomen minus het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de totale orderontvangst is afgenomen. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de totale orderontvangst in de voorgaande maand vergeleken met de maand daarvoor. Resultaten zijn afkomstig uit het maandelijkse onderzoek bij de ondernemers in de industrie “De Conjunctuurtest”.

Overige informatie

Bij de Conjunctuurtest gaat het met name om de richting waarin de conjunctuurindicatoren – zoals productie, orderontvangst, voorraden etc. – zich van maand tot maand ontwikkelen. Met het oog op de actualiteit en de doelstelling om alleen de richting te bepalen zijn de vragen eenvoudig gehouden. De eenvoudige vraagstelling van de Conjunctuurtest komt tot uiting in de drieledige antwoordstructuur van de vragen (antwoord-mogelijkheid “niet van toepassing” buiten beschouwing gelaten). Bij vragen die over de ontwikkeling gaan, zoals b.v. de orderontvangst, luiden deze antwoorden globaal genomen “ toegenomen”, “gelijk gebleven” en “afgenomen”. Bij vragen waarin de ondernemers een oordeel geven over de indicatoren zijn de antwoordmogelijkheden “groot”, “normaal” en “klein”.