Producentenvertrouwen

Volledige benaming

Producentenvertrouwen van ondernemers in de industrie.

Omschrijving

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren afkomstig uit de maandelijkse Conjunctuurtest: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

Overige informatie

Het CBS houdt elke maand een Conjunctuurtest. Dit is een enquête onder circa 1 700 ondernemingen in de industrie. De deelnemers aan dit steekproefonderzoek zijn getrokken uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. Het doel van de conjunctuurtestenquête is om actuele informatie te verschaffen over de economische ontwikkelingen in alle bedrijfsklassen van de industrie en de industrie als geheel. In totaal omvat de conjunctuurtest tien vragen op maandbasis, terwijl eens per kwartaal nog een vijftal aanvullende vragen worden gesteld. Met behulp van drie deelindicatoren uit de conjunctuurtest wordt het producentenvertrouwen samengesteld.