Vacatures

Volledige benaming

Het aantal vacatures bij particuliere bedrijven.

Omschrijving

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven.
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Tot de vacatures worden ook gerekend:

  • Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
  • Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
  • Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
  • Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).

Overige informatie

Het onderzoek naar vacatures wordt gehouden in de vorm van een kwartaalenquête bij particuliere bedrijven en overheidsinstellingen. Met ingang van het eerste kwartaal van 2004 worden ruim 21 duizend bedrijven en instellingen op steekproefbasis benaderd. De response bedraagt ongeveer 80 procent.
Niet betrokken in het onderzoek zijn vacatures voor:

  • personen in dienst van huishoudens;
  • internationale gemeenschapsorganen;
  • beroepsmilitairen;
  • WSW-werknemers;
  • bedrijven en instellingen die volgens het Algemeen bedrijfsregister van het CBS geen werknemers in dienst hebben.

Als bij reorganisaties of afslankingen een open plaats alleen mag worden bezet door medewerkers waarvan de arbeidsplaats verdwijnt, wordt de open plaats niet als vacature meegeteld.