Uitzenduren

 

Volledige benaming

Uitzenduren in fase A.

Omschrijving

Het aantal uitzenduren heeft betrekking op het aantal mensuren dat de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling tegen vergoeding ter beschikking hebben gesteld aan derden. De cijfers zijn van toepassing op bedrijven behorend tot sbi 78. Deze bedrijven hebben als hoofdactiviteit het bemiddelen bij plaatsing van uitzendkrachten fase A. Deze mensen worden tijdens de uitzendperiode door de uitzendorganisatie betaald maar hebben geen regulier dienstverband.

Overige informatie

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Hierdoor geeft de ontwikkeling van de uitzenduren fase A veelal de eerste indicatie over de inzet van uitzendkrachten.