Flexwerk

Aantal flexwerknemers na het tweede kwartaal niet verder gedaald

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot 2,0 miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis relatief sterk was. In het tweede kwartaal van 2021 nam het aantal flexwerknemers in vergelijking met een jaar eerder licht toe, naar 1,7 miljoen. Ook het aantal zelfstandigen zonder personeel steeg, naar 1,2 miljoen. In dezelfde periode groeide het aantal vaste werknemers tot 5,8 miljoen.

Bijna 1 op de 3 is flexwerker

De 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en de 1,2 miljoen zzp’ers vormen samen 2,9 miljoen flexwerkers in het tweede kwartaal van 2021. Zij maakten 31,9 procent uit van alle werkenden, een daling met 0,2 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal van 2011 was nog 28,1 procent een flexwerker. 

Cijfers op StatLine: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring