Flexwerk

Aantal flexwerknemers na het tweede kwartaal niet verder gedaald

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot 2,0 miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis relatief sterk was. Na het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet verder af. In het eerste kwartaal van 2021 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 122 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in deze periode minder sterk toe dan voorheen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 steeg het aantal vaste werknemers met 57 duizend naar 5,7 miljoen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 33 duizend eveneens toe, naar 1,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2021.

Bijna 1 op de 3 is flexwerker

De 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en de 1,2 miljoen zzp’ers tellen op tot 2,9 miljoen flexwerkers in het eerste kwartaal van 2021. Zij maakten 31,8 procent uit van alle werkenden, een daling met 0,9 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2011 was nog 27,5 procent een flexwerker.

Cijfers op StatLine: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring