Zoekresultaten

224 resultaten voor verpleegkundige
224 resultaten voor verpleegkundige

Pagina 4 van 9

Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

Eind 2018 stonden 348 duizend zorgverleners in het BIG-register. Bijna 26 duizend waren niet werkzaam en hadden een uitkering voor werkloosheid of waren met pensioen

Artikelen

AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2017/'18

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

4 op de 10 werknemers ontmoetten in 2018 constant anderen op de werkvloer

39 procent van de werknemers had gedurende de hele werkdag daadwerkelijke ontmoetingen met andere mensen en nog eens 31 procent vele malen per dag.

Artikelen

Minder geregistreerde verpleegkundigen

Het aantal geregistreerde verpleegkundigen is flink gedaald.

Artikelen

Meer verpleegkundigen afgestudeerd

Elk jaar studeren meer verpleegkundigen af. Ze volgen relatief vaak een duale opleiding. Het merendeel staat daarna in het BIG geregistreerd en is werkzaam in de zorg.

Artikelen

Drie keer zoveel verpleegkundigen als artsen

Nederland telde in 2015 werken ongeveer 177 duizend verpleegkundigen, drie keer zoveel als het aantal artsen.

Artikelen

AZW: Woon- en studieregio mbo en hbo naar studiejaar, 2013/'14 - 2018/'19

AZW: woon- en studieregio, RegioPlus-arbeidsmarkt regio, mbo, hbo verpleegkunde, hbo social studies, 2013/’14-2018/’19

Cijfers

Gediplomeerde Verpleegkundigen, 2005/’06 - 2016/’17

Het jaarlijks aantal gediplomeerde verpleegkundigen, én het deel dat in de BIG geregistreerd is en eind 2016 werkt.

Cijfers

Werknemers; mate van overwerken

Werknemers Mate van overwerken, geslacht en andere persoonskenmerken

Cijfers

Aandeel oudere verpleegkundigen stijgt sterk

Het aandeel 50-plussers onder verpleegkundigen werkzaam in de gezondheidszorg is sterk gestegen.

Artikelen

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een grote bedrijfstak binnen de Nederlandse economie. Om een beeld te krijgen van de kenmerken en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak zijn een aantal belangrijke...

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden, 2003-2020

Werkzame beroepsbevolking Avondwerk, nachtwerk, ploegendienst, weekendwerk en persoonskenmerken

Cijfers

Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT

Online vacaturedata als bron voor een vacaturestatistiek met detailinformatie voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Mogelijkheden om met behulp van textminingtechnieken meer te weten te...

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties

Verpleegkundigen aan het werk

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Psychisch belastend werk naar beroep

Psychische arbeidsbelasting kan leiden tot voortijdig beëindigen van een loopbaan. Wat wordt beschouwd als psychisch sociale arbeidsbelasting?

Publicaties

55-plussers over hun (toekomstige) woning

hoe en waar gaan 55-plussers wonen

Publicaties

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017.

Cijfers

Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken

Onderzoek naar de verschillen in opleiding en in arbeidsmarktpositie tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en de generatie vrouwen geboren eind jaren ’70.

Publicaties

Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018

In 2018 gaven werknemers in het onderwijs het vaakst aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk (bijna 3 op de 10). Werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, en politie en brandweer, vonden hun...

Artikelen

Recordaantal verloren arbeidsdagen in 2019 door stakingen onderwijs en zorg

In 2019 waren er 26 werkstakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Een recordaantal werknemers (319 duizend) was betrokken bij de stakingen,...

Artikelen

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Weinig mannen kiezen voor een zorgopleiding

Mannen blijven een zeldzaamheid in zorgopleidingen.

Artikelen