Auteur: Chantal Melser, Sven Meijs, Anouk de Rijk en Mark van der Loo

Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT

Over deze publicatie

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht of via nieuwe databronnen en innovatieve methodes bruikbare informatie met betrekking tot de arbeidsmarkt beschikbaar kan komen. Het onderzoek richt zich op online vacatures voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).