Weinig mannen kiezen voor een zorgopleiding

© ANP
Mannen blijven een zeldzaamheid in zorgopleidingen. Vorig schooljaar haalden 22 duizend vrouwen en 2,1 duizend mannen een diploma in de verpleegkunde of (hulp bij) verzorging. Dit meldt CBS in de week van de Zorg en Welzijn.

Van de 24,5 duizend afgestudeerden in een zorgopleiding van vorig jaar, voltooiden zeven van de tien een opleiding in de richting ‘hulp bij zorg en welzijn’ of ‘verzorging’ op niveau 1, 2 of 3 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bijna twee van de tien rondden de opleiding ‘verpleegkunde’ af op het vierde mbo-niveau en ruim een van de tien kreeg een bachelorsdiploma voor hbo verpleegkunde uitgereikt.

Aantal gediplomeerden in de verpleegkunde en (hulp bij) verzorging, 2014/'15*
 Aantal gediplomeerden
Hulp bij zorg en
welzijn (mbo 1/2)
8850
Verzorging (mbo 3)8279
Verpleegkunde
(mbo 4)
4447
Verpleegkunde
(hbo bachelor)
2875

Negen op de tien is vrouw

Verpleegkunde (hbo en mbo 4) en (hulp bij) verzorging (mbo 1/2/3) zijn traditioneel typische 'vrouwenopleidingen'. Ook in 2014/’15 was gemiddeld meer dan 90 procent van de gediplomeerden een vrouw. Tussen de niveaus varieert de man-vrouwverhouding licht. Onder de verzorgenden (mbo 3) zijn relatief de minste mannen te vinden; het aandeel vrouwen is hier met 94 procent het hoogst. In de mbo-opleiding voor verpleegkunde zijn de meeste mannen te vinden, maar was vorig jaar nog steeds 89 procent van de gediplomeerden een vrouw en 11 procent een man.

De man-vrouwverdeling verschilt weinig tussen de herkomstgroeperingen. Onder gediplomeerden met een niet-westers allochtone of met een westers allochtone achtergrond zijn bijna evenveel mannen als onder gediplomeerden van autochtone herkomst.

Aandeel mannen in de gediplomeerden verpleegkunde en (hulp bij) verzorging per herkomstgroepering, 2014/'15*
 TotaalAutochtoonWesters allochtoonNiet-westers allochtoon
Hulp bij zorg en
welzijn (mbo 1/2)
8,99,28,88,5
Verzorging (mbo 3)6,56,75,15,9
Verpleegkunde (mbo 4)111111,311
Verpleegkunde
(hbo bachelor)
9,49,1149,3

Aantal afgestudeerden in zorg stijgt licht

Het aantal gediplomeerden verpleegkunde is de laatste jaren licht gestegen. De populariteit van de opleidingen verzorging op mbo-niveau 3 steeg vanaf schooljaar 2012/’13 wat sterker. Met name in de opleiding verzorging Individuele Gezondheidszorg (IG) haalden meer mensen een diploma. Met deze mbo-opleiding zijn gediplomeerden ook opgeleid om bepaalde specialistische taken uit te voeren die normaal alleen door verpleegkundigen mogen worden gedaan, zoals katheteriseren en injecteren.

Het aantal gediplomeerden in de richting ‘hulp bij zorg en welzijn’ nam de afgelopen jaren af. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een wijziging van de Wet Kinderopvang die per 1 januari 2010 is ingegaan. Vanaf die datum vergoedt de overheid gastouderopvang alleen wanneer de gastouder gediplomeerd is op ten minste mbo–niveau 2. Hierdoor volgden onder andere veel 'oppasoma’s en –opa’s' de opleiding hulp bij zorg en welzijn, wat het aantal gediplomeerden enorm deed toenemen van 10 duizend tot bijna 40 duizend in 2009/’10. In de jaren hierna bleef het aantal gediplomeerden in hulp bij zorg en welzijn op mbo-niveau 2 nog wat hoger dan voor de wetswijziging en schommelde rond de 13 duizend. Sinds 2013/’14 daalde het weer naar 8,3 duizend vorig jaar.

Aantal gediplomeerden in verpleegkunde en verzorging
 Verzorging (mbo 3)Verpleegkunde (mbo 4)Verpleegkunde (hbo bachelor)
2005/'06577534692252
2006/'07570636412372
2007/'08598939912289
2008/'09635739472487
2009/'10632039892622
2010/'11568039632480
2011/'12586138512438
2012/'13611540962308
2013/'14746842232673
2014/'15*827944472875