Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.
Deze tabellen tonen het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register) naar beroep en arbeidspositie in 2018. Verdere uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht en naar sociaaleconomische categorie, en een tijdreeks van 2009 tot en met 2018 zijn er voor artsen en verpleegkundigen.