4 op de 10 werknemers ontmoetten in 2018 constant anderen op de werkvloer

Verpleegkundige pakt flesje uit  lade vol medicijnen
© ANP
Bijna 70 procent van de werknemers ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen. 39 procent van de werknemers had gedurende de hele werkdag daadwerkelijke ontmoetingen met andere mensen en nog eens 31 procent vele malen per dag. Wie werkte in de beroepsgroepen gespecialiseerd verpleegkundigen of kappers en schoonheidsspecialisten ontmoetten het meest andere mensen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die het CBS samen met TNO uitvoert.

De NEA is een internetenquête onder werknemers waaraan in 2018 bijna 63 duizend werknemers meededen. Dat jaar werd werknemers onder andere gevraagd hoe vaak ze tijdens het werk contact hadden met mensen waarbij ze elkaar daadwerkelijk ontmoetten: bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. De antwoordmogelijkheden waren: nooit, één keer per dag of minder, een paar keer per dag, een groot aantal keren per dag of de hele dag. Hoe dicht ze elkaar naderden en of er fysiek contact was, is niet gevraagd.

Veel ontmoetingen in zorg- en welzijnsberoepen

Niet alleen gespecialiseerd verpleegkundigen, maar ook andere werknemers in zorg- en welzijnsberoepen hebben relatief veel ontmoetingen met anderen. Van bijvoorbeeld de apothekersassistenten had 72 procent in 2018 de hele dag persoonlijk contact en van de medisch praktijkassistenten 66 procent. Ook reisbegeleiders, managers in de horeca en kelners en barpersoneel hadden tijdens hun werk veel daadwerkelijk contact met andere mensen. Van de werknemers in de detailhandel en het onderwijs heeft ook drie kwart of meer intensief contact met anderen.

Veel ontmoetingen met anderen tijdens werkdag, 2018
BeroepsgroepDe hele dag (% werknemers van 15 tot 75 jaar)Een groot aantal keren per dag (% werknemers van 15 tot 75 jaar)
Top 25 beroepsgroepen 1)
Gespecialiseerd verpleegkundigen59,830,6
Kappers en schoonheidsspecialisten73,516,6
Apothekersassistenten71,617,7
Fysiotherapeuten62,026,9
Laboranten59,928,6
Medisch praktijkassistenten66,122,3
Verpleegkundigen (mbo)62,822,8
Reisbegeleiders67,417,9
Managers horeca57,726,8
Kelners en barpersoneel62,421,7
Artsen48,834,5
Winkeliers en teamleiders detailhandel57,624,6
Verkoopmedewerkers detailhandel59,322,7
Sportinstructeurs51,030,7
Managers logistiek34,946,1
Militaire beroepen39,141,7
Docenten beroepsgerichte
vakken secundair onderwijs
50,130,5
Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders52,328,1
Politie en brandweer38,541,6
Leidsters kinderopvang
en onderwijsassistenten
56,123,9
Managers detail- en groothandel49,729,9
Managers onderwijs26,252,5
Docenten algemene
vakken secundair onderwijs
54,324,4
Verzorgenden53,724,6
Kassamedewerkers59,917,5
Bron: CBS, TNO
1) Exclusief beroepsgroepen waarover onvoldoende betrouwbare cijfers zijn.

1 op de 10 schoonmakers ontmoet nooit anderen tijdens werk

Er zijn ook beroepsgroepen waarin werknemers zelden of nooit andere mensen ontmoeten. Ruim 1 op de 10 schoonmakers ontmoette in 2018 tijdens het werk nooit andere mensen. Ook hulpkrachten in de landbouw, bouw en industrie, evenals keukenhulpen, ontmoetten relatief vaak geen andere mensen tijdens het werk. Overigens waren er meer schoonmakers die de hele werkdag mensen ontmoetten dan schoonmakers die geen mensen ontmoetten, namelijk 26 procent tegenover 10 procent. Ook voor alle andere beroepsgroepen gold dat er meer werknemers waren die de hele dag mensen ontmoetten dan werknemers die nooit iemand ontmoetten.

Nooit ontmoetingen met anderen tijdens werkdag, 2018
BeroepsgroepNooit ontmoetingen met anderen (% werknemers van 15 tot 75 jaar)
Top 10 beroepsgroepen 1)
Schoonmakers10,5
Hulpkrachten landbouw9,5
Hulpkrachten bouw en industrie9,1
Keukenhulpen7,9
Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers7,8
Lassers en plaatwerkers7,2
Meubelmakers, kleermakers en stoffeerders6,6
Receptionisten en telefonisten6,4
Laders, lossers en vakkenvullers6,3
Administratief medewerkers6,1
Bron: CBS, TNO
1) Exclusief beroepen die niet konden worden ingedeeld en beroepsgroepen waarover onvoldoende betrouwbare cijfers zijn.