BIG uitstroom 55 tot 65 jarigen 2013-2015

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen.
Deze tabellen bevatten cijfers over de doorstroom en uitstroom in 2013 - 2015 van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten de zorg, pensioen of 'niet geregistreerd'. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de GBA-bevolking (Gemeentelijke Basis Administratie) of in Nederland werkzaam zijn. Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De cijfers gaan over leeftijden 55 tot 65 jaar en zijn uitgesplitst naar geslacht.
Opdrachtgever: Prismant