Zoekresultaten

49 resultaten voor vermogensklassen
49 resultaten voor vermogensklassen

Pagina 2 van 2

Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Cijfers

Inkomenszekerheid zelfstandigen, 2004 & 2011-2016

Zelfstandigen: Inkomenszekerheid, inkomen en vermogen

Cijfers

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro.

Artikelen

Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Zelfstandigen met personeel zijn met een mediaan vemogen van 217 duizend euro vermogender dan zzp'ers die een doorsnee vermogen van 101 duizend euro hebben.

Artikelen

Vermogens huishoudens opnieuw lager

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is opnieuw geslonken. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-vermogen van een huishouden 29 duizend euro, begin 2010 was dat nog 33 duizend euro.

Artikelen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio 2011-2016

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken, regio, gemeenten en provincies

Cijfers

Welvarende babyboomers

Babyboomers zijn relatief welvarend. Niet alleen zijn huishoudens met een 50- tot 65-jarige hoofdkostwinner naar verhouding dikwijls te vinden in de hoogste inkomensregionen, bovendien hebben ze...

Artikelen

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in 2011-2017.

Publicaties

8 op de 10 werkende miljonairs zijn zelfstandige

Van de werkzame hoofdkostwinners uit miljonairshuishoudens is 80 procent werkzaam als zelfstandige.

Artikelen

Vermogen van huishoudens fors gedaald

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012. Deze afname komt vooral door de waardedaling van de eigen woning....

Artikelen

Vermogen van huishoudens gedaald in 2012

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2012 een doorsnee-vermogen van 27 duizend euro. Dat is 10 procent minder dan begin 2011.

Artikelen

Vermogen huishoudens bijna 10 procent hoger in 2016

Het doorsnee vermogen was 22,1 duizend euro in 2016 en vooral hoger doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen

Inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en sociale samenhang naar regio

In deze map zijn negen tabellen samengebracht met gegevens over inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en vrijwilligerswerk naar Waddengeboed, provincie, COROP en gemeente. Ook zijn...

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Vermogen, Huishoudens, Bezittingen, Schulden Samenstelling huishouden, Leeftijd, Migratieachtergrond, Inkomen, Woning

Cijfers

Gemiddelde vermogens van huishoudens, 1993-2000

Aantal huishoudens en gemiddeld en mediaan vermogen naar hoogte van het inkomen en naar kenmerken van huishoudens.

Cijfers

Vermogen van huishoudens, 2007-2015

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Cijfers

Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000

Samenstelling van het vermogen van huishoudens naar bestanddelen van het vermogen en naar kenmerken van huishoudens.

Cijfers

65-plusser gezonder maar zwaarder dan 20 jaar geleden

Ouderen worden gezonder maar zwaarder

Artikelen

Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomenspositie, 2000

Vermogensklasse percentage huishoudens onder en boven de lage inkomensgrens

Cijfers

Gasmotoren; opgesteld vermogen, productie, vermogensklasse, 1998 - 2002

Inzet, productie en opgesteld vermogen van gasmotoren naar vermogensklasse.

Cijfers

Gemiddeld vermogen; huishoudens; kenmerken, 2002-2014

Gemiddeld vermogen naar kenmerken van het huishouden inkomensgroepen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

Cijfers

Sociale Monitor,welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving,1999-2018

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu

Cijfers

Samenstelling vermogen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Samenstelling van het vermogen van huishoudens naar vermogensbestanddelen kenmerken van huishoudens, vermogensbestanddelen

Cijfers

Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014

Vermogen van particuliere huishoudens naar regio Regio, huishoudenskenmerken en vermogensverdeling

Cijfers