Inkomenszekerheid zelfstandigen, 2004 & 2011-2016

Zelfstandigen: Inkomenszekerheid, inkomen en vermogen
Tabellen met 1) een indicatie van de termijn dat zelfstandigen kunnen leven van hun vermogen bij wegvallen van (een deel van) het inkomen, 2) aantallen zelfstandigen die premie inkomensverzekering betalen naar vermogensklassen, 3) het aandeel zelfstandigen met een uitkering Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in 2004 en welk deel in de bijstand terecht zou zijn gekomen.