Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000

Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000

Vermogens(bestanddelen) Kenmerken van huishoudens Perioden Aantal huishoudens met bestanddeel (x 1000)
Vermogen Totaal huishoudens 2000 6.855
Vermogen Eenpersoonshuishouden 2000 2.358
Vermogen Meerpersoonshuishouden 2000 4.498
Vermogen Met minderjarige kinderen 2000 1.853
Vermogen Eén volwassene met kind 2000 256
Vermogen Twee volwassenen met kind 2000 1.341
Vermogen Drie of meer volwassenen met kind 2000 256
Vermogen Zonder minderjarige kinderen 2000 2.645
Vermogen Twee volwassenen zonder kind 2000 2.166
Vermogen Drie of meer volwassenen zonder kind 2000 479
Vermogen Winst 2000 331
Vermogen Loon 2000 3.943
Vermogen Pensioen 2000 1.635
Vermogen Uitkering 2000 790
Vermogen Overige inkomsten 2000 157
Vermogen Leeftijd jonger dan 25 jaar 2000 398
Vermogen Leeftijd 25 - 34 jaar 2000 1.433
Vermogen Leeftijd 35 - 44 jaar 2000 1.452
Vermogen Leeftijd 45 - 54 jaar 2000 1.288
Vermogen Leeftijd 55 - 64 jaar 2000 890
Vermogen Leeftijd 65 jaar of ouder 2000 1.395
Vermogen Leeftijd 65 - 74 jaar 2000 754
Vermogen Leeftijd 75 jaar of ouder 2000 641
Vermogen Laagste 25%-groep van inkomens 2000 1.714
Vermogen 2e 25%-groep van inkomens 2000 1.714
Vermogen 3e 25%-groep van inkomens 2000 1.714
Vermogen Hoogste 25%-groep van inkomens 2000 1.714
Vermogen Vermogen negatief 2000 934
Vermogen Vermogen 0 tot 5 duizend euro 2000 1.384
Vermogen Vermogen 5 tot 10 duizend euro 2000 471
Vermogen Vermogen 10 tot 20 duizend euro 2000 481
Vermogen Vermogen 20 tot 50 duizend euro 2000 667
Vermogen Vermogen 50 tot 100 duizend euro 2000 792
Vermogen Vermogen 100 tot 200 duizend euro 2000 1.108
Vermogen Vermogen 200 tot 500 duizend euro 2000 794
Vermogen Vermogen 500 duizend tot 1 miljoen euro 2000 152
Vermogen Vermogen 1 miljoen euro en meer 2000 72
Vermogen Laagste 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 2e 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 3e 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 4e 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 5e 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 6e 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 7e 10%-groep van vermogens 2000 685
Vermogen 8e 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen 9e 10%-groep van vermogens 2000 685
Vermogen Hoogste 10%-groep van vermogens 2000 686
Vermogen Op één na hoogste 5%-groep van vermogens 2000 343
Vermogen Hoogste 5%-groep van vermogens 2000 343
Vermogen Groningen 2000 261
Vermogen Friesland 2000 265
Vermogen Drenthe 2000 196
Vermogen Overijssel 2000 435
Vermogen Flevoland 2000 120
Vermogen Gelderland 2000 802
Vermogen Utrecht 2000 483
Vermogen Noord-Holland 2000 1.164
Vermogen Zuid-Holland 2000 1.505
Vermogen Zeeland 2000 157
Vermogen Noord-Brabant 2000 982
Vermogen Limburg 2000 486
Bezittingen Totaal huishoudens 2000 6.690
Bezittingen Eenpersoonshuishouden 2000 2.264
Bezittingen Meerpersoonshuishouden 2000 4.426
Bezittingen Met minderjarige kinderen 2000 1.804
Bezittingen Eén volwassene met kind 2000 222
Bezittingen Twee volwassenen met kind 2000 1.329
Bezittingen Drie of meer volwassenen met kind 2000 253
Bezittingen Zonder minderjarige kinderen 2000 2.622
Bezittingen Twee volwassenen zonder kind 2000 2.146
Bezittingen Drie of meer volwassenen zonder kind 2000 477
Bezittingen Winst 2000 331
Bezittingen Loon 2000 3.880
Bezittingen Pensioen 2000 1.625
Bezittingen Uitkering 2000 699
Bezittingen Overige inkomsten 2000 156
Bezittingen Leeftijd jonger dan 25 jaar 2000 364
Bezittingen Leeftijd 25 - 34 jaar 2000 1.370
Bezittingen Leeftijd 35 - 44 jaar 2000 1.418
Bezittingen Leeftijd 45 - 54 jaar 2000 1.272
Bezittingen Leeftijd 55 - 64 jaar 2000 877
Bezittingen Leeftijd 65 jaar of ouder 2000 1.389
Bezittingen Leeftijd 65 - 74 jaar 2000 749
Bezittingen Leeftijd 75 jaar of ouder 2000 640
Bezittingen Laagste 25%-groep van inkomens 2000 1.595
Bezittingen 2e 25%-groep van inkomens 2000 1.680
Bezittingen 3e 25%-groep van inkomens 2000 1.703
Bezittingen Hoogste 25%-groep van inkomens 2000 1.712
Bezittingen Vermogen negatief 2000 777
Bezittingen Vermogen 0 tot 5 duizend euro 2000 1.375
Bezittingen Vermogen 5 tot 10 duizend euro 2000 471
Bezittingen Vermogen 10 tot 20 duizend euro 2000 481
Bezittingen Vermogen 20 tot 50 duizend euro 2000 667
Bezittingen Vermogen 50 tot 100 duizend euro 2000 792
Bezittingen Vermogen 100 tot 200 duizend euro 2000 1.108
Bezittingen Vermogen 200 tot 500 duizend euro 2000 794
Bezittingen Vermogen 500 duizend tot 1 miljoen euro 2000 152
Bezittingen Vermogen 1 miljoen euro en meer 2000 72
Bezittingen Laagste 10%-groep van vermogens 2000 624
Bezittingen 2e 10%-groep van vermogens 2000 582
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie is de samenstelling van vermogens van huishoudens
weergegeven. Daarbij worden huishoudens onderscheiden naar kenmerken
als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen,
leeftijd van de hoofdkostwinner, 25%-groep van besteedbare
huishoudensinkomens, vermogensklasse, 10%-groep van vermogens en
provincie. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere
huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen
verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek
(IPO). Het IPO bestaat uit een steekproef van ongeveer 75 duizend
huishoudens met ruim 200 duizend personen. Van deze huishoudens worden
ieder jaar gegevens verzameld. De vermogensgegevens zijn voornamelijk
afkomstig van de administratie van de belastingdienst. Zoals bij alle
steekproefonderzoeken kunnen uitkomsten in het algemeen afwijken van de
werkelijke maar onbekende waarden van de te onderzoeken
populatiegrootheden. Hiermee dient bij interpretatie van de gegevens
rekening te worden gehouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief

Frequentie : Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens met bestanddeel
Aantal huishoudens met het vermogen(sbestanddeel).