Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomenspositie, 2000

Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomenspositie, 2000

Inkomenspositie Totaal alle vermogensklassen (% huishoudens)
Totaal huishoudens 100
Huishoudens onder de lage-inkomensgrens 100
Huishoudens boven de lage-inkomensgrens 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal particuliere huishoudens naar klasse van het vermogen en inkomenspositie. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2000

Wijzigingen per 23 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Totaal alle vermogensklassen
Vermogen per 1 januari 2000