Vermogen van huishoudens, 2007-2015

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.
De tabellen bevatten gegevens over de samenstelling en de verdeling van het vermogen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken van het huishouden en regio.